Forskning, Naturvetenskap

Miljöforskare lever som hon lär

Lina Herbertsson är forskare vid CEC, Centrum för miljö- och klimatforskning. LUM frågade henne hur viktigt det är att leva som man lär som miljöforskare.

Lina Herbertssons forskning handlar om hur pollinatörer och pollinering påverkas av olika förändringar i jordbrukslandskapet. Just nu har hon fokus på humlor.

– Forskare tillhör en välbetald samhällsgrupp, och eftersom våra utsläpp är korrelerade med vår inkomst innebär det att vi också tillhör en grupp som orsakar väldigt stora utsläpp. I och med det tycker jag att det är extra viktigt att vi ändrar vår livsstil, men naturligtvis bör alla klimatanpassa sin livsstil.

Vilka aktiva personliga hållbarhetsval gör du?

– Jag äter mest veganskt och ekologiskt, och försöker att årstidsanpassa maten så gott det går. Sedan försöker jag att välja begagnade kläder och undviker i den mån det går att flyga genom att åka till ställen som är tillgängliga med tåg, buss och cykel. Jag har en bil eftersom jag bor i glesbygden, men använder min lådcykel så mycket som möjligt.

Vad kommer din forskning att bidra med?

– I en pågående studie undersöker vi risker med att köpa humlor och om det finns några realistiska alternativ för odlarna. Eftersom humlor är fantastiska på att pollinera föder man upp dem för försäljning. Utan sådana köpehumlor hade det varit svårt att odla tomater i Sverige. Samtidigt har man sett att de inneburit ökad smittspridning till vilda humlor i vissa delar av världen, så nu undersöker vi om det även är så i Sverige. Jag hoppas att vi hittar lösningar som gör det möjligt att bevara den biologiska mångfalden utan att det ska gå ut över odlingen av tomater, äpplen och andra insektspollinerade grödor.

Hur ofta tänker du på klimat och hållbarhet när du konsumerar, reser eller annars i vardagen? 

– Jag tänker på det hela tiden och försöker att anpassa min livsstil. Samtidigt försöker jag att inte ha dåligt samvete de gånger då det inte blir det klimatbästa alternativet. Jag tror på att göra så mycket man kan utan att för den delen gå runt med klimatångest.

Hur mycket ansvar ligger på individen tycker du?

– Egentligen tycker jag att hela ansvaret bör ligga på en högre nivå än hos individen, men samtidigt har vi inte tid att vänta på att andra löser problemen åt oss. 

Text & foto: Jessica Bloem

Pollinerartips!

Här är Lina Herbertssons bästa tips för att skapa en trädgård där många olika arter av bin, humlor och andra pollinerare trivs

• Ha lite stökigt i trädgården

• Kompost-, rishögar och gamla träd är bra boplatser.

• Ha många inhemska växtarter.

• Långtungade humlor gillar rödklöver. Vitklöver är bra även för insekter med lite kortare tunga, som solitärbin, honungsbin och vissa humlor. Klöver har mycket pollen och nektar vilket bin gillar.

• Behåll maskrosorna – de gillas av både vildbin och tambin.