Forskning, Samverkan, Tvärvetenskap

Miljöinstitutet inrättar fyra nya professurer

Internationella miljöinstitutet satsar på forskning och samverkan för lägre koldioxidutsläpp genom fyra nya professurer.

Innehavarna av de nya professurerna är från vänster Luis Mundaca, Oksana Mont, Jenny Palm och Nancy Bocken.

Fokus ligger på att ge stöd till beslutsfattare i offentliga myndigheter och företag genom att bedöma styrning och processer.