Administration, Forskning

Mindre till forskning i Horizon 2020

Lunds universitets deltagande i EU:s utvecklingsprogram Horizon 2020 minskar jämfört med i tidigare ramprogram. Horizon 2020 fokuserar på innovation och handlar mindre om forskning och mer om samarbete och samhällsnytta. Nya aktörer som exempelvis företag och myndigheter tar allt större del av de pengar som tidigare gått till forskning.

Nyligen publicerades arbetsprogrammen och möjligheten att söka bidrag inom Horizon 2020 för 2016–2017 på EU-kommissionens webbplats. Horizon 2020 har tre huvudprioriteringar: vetenskaplig spetskompetens, industriellt ledarskap och samhällsutmaningar.

I dagsläget koordineras sex av EU:s stora samarbetsprojekt av forskare vid Lunds universitet.

– Glädjande är att ERC-bidragen till enskilda forskare verkar öka. Också när det gäller ansökningar om forskningsbidrag till forskningsinfrastruktur är utfallet gott för Lunds del, cirka hälften av ansökningarna beviljas, berättar Anneli Wiklander, chef för avdelningen för forskningsservice.

Men den totala trenden i Horizon 2020 är alltså tyvärr nedåtgående för Lunds universitet, liksom för många andra universitet. Andra aktörer tar en allt större andel av både deltagande och kontrakterade medel.

Inom EU:s sjunde ramprogram som pågick 2007–2013 beviljades nästan var femte ansökan från Lunds universitet.

– I utvecklingsprogrammet Horizon 2020 som började gälla 2014 ligger snittet för LU någonstans mellan 10–12 procent. Det är hårdare konkurrens, långt fler ansökningar än tidigare, bland annat beroende på ekonomisk kris i flera länder och därmed minskade nationella forskningsbudgetar.

I Horizon 2020 ställs också andra krav på samarbetsansökningarna. Nya typer av partner måste vara med och de sökande måste tydligt beskriva hur projektets resultat ska gynna Europa och dess invånare – projekten ska ha hög ”impact”, dvs. få genomslag i form av positiva samhällseffekter.

– En särskild satsning på stöd till de här ansökningarna skulle öka intresset att söka och förhoppningsvis ge bättre utfall, men det är en resursfråga för universitetet, konstaterar Anneli Wiklander.

Britta Collberg

Fotnot: EU:s ramprogram är universitetets näst största externa forsknings-finansiär. Lunds universitet får cirka 225 miljoner kronor i EU-bidrag, jämfört med cirka 980 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Läs även på träningsläger för att söka forskningspengar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *