Allmänt

Modernt kontorslandskap
i gammalt bibliotek

För att kunna samla alla universitetsbibliotekets medarbetare under samma tak byggs nu övre våningsplanet i universitetsbiblioteket om till ett modernt kontorslandskap. Bakom investeringen på cirka 29 miljoner står Akademiska Hus i samarbete med kunden Lunds universitet.universitetsbiblioteketEfter att varit uppdelad på fyra olika serviceställen har biblioteksverksamheten vid Lunds universitet organiserats om och samordnats i universitetsbibliotekets 1900-talsbyggnad på Helgonabacken. Här finns i dag universitetets historiska samlingar, specialsamlingar och det svenska trycket, det vill säga böcker, tidskrifter, kataloger och annat som tryckts i någon form i Sverige.

– Vi ser fram emot att äntligen kunna samla verksamheten. Även i en digital och mobil värld betyder det fysiska mötet på en arbetsplats mycket för både vi-känslan och för arbetsprocesserna, säger Jette Guldborg Petersen, universitetsbibliotekarie vid Lunds universitet.

Magasinet på plan sju med en lokalarea på 825 kvadratmeter ska byggas om och verksamhetsanpassas för att skapa en god arbetsmiljö med moderna och flexibla kontorslokaler med en del öppen planlösning och en del med kontorsrum. Delar av den unika inredningen ska bevaras genom att den integreras i den nya planlösningen.

– Det vackra universitetsbiblioteket är en symbolbyggnad på campus och det är viktigt att varsamt kunna uppgradera en gammal byggnad för att möta universitetets behov och passa dagens moderna syn på kontorsmiljöer, säger Tomas Ringdahl, regiondirektör för Akademiska Hus Region Syd.

Universitetsbiblioteket i Lund stod klart 1907 som en typisk stilblandning med drag av både nyrenässans och nygotik. År 1993 byggnadsminnesförklarades byggnaden av regeringen, vilket sätter bevarandet av arkitektoniska värden i fokus vid all ombyggnad och renovering. På plan sju betyder detta att stålstommen samt bärande väggar och valv måste bevaras.

Byggstart sker under sommaren och ombyggnationen beräknas vara klar i februari 2014.

Foto: Mikael Risedal

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *