Forskning, Teologi

Når forskningsrönen Jerusalem?

Att Bibeln spelar roll även idag inom politik och kultur är känt. Men når forskningsresultaten om bibeltexterna ut i samhället och påverkar de i så fall religionsutövande grupper?
Det undrar Jennifer Nyström, doktorand i bibelvetenskap, som specialiserat sig på aposteln Paulus.

JenniferNyström

Jennifer Nyström studerar aposteln Paulus.

Synen på honom har svängt inom forskarvärlden och Jennifer Nyström arbetar med att ta reda på hur och om det påverkar det judiska  samhället i Jerusalem.

Hon har gjort ett 50-tal intervjuer i Israel och på Västbanken – och närmar sig slutet av fältarbetet. Hon har mött religiösa ledare för fyra grupper; palestinska kristna, katolska präster, rabbiner och messianska pastorer (Jesustroende judar), involverade i dialog- och försoningsfrågor – om än sådana med olika syften. Läsning och tolkning, liksom applicering av texten in i läsarnas specifika situation har stått i centrum i samtalen.

Texten Jennifer Nyström arbetar med är Romarbrevet i Nya testamentet, specifikt dess elfte kapitel.

– Det är ett sprängstoffkapitel både inom Paulusforskningen och för judisk-kristen dialog då det hanterar frågor om identitet, relationen mellan judar och hedningar och om Israels plats i Guds plan, säger hon.

Den vetenskapliga Paulusforskningen har från att under lång tid haft en lutherskt präglad Paulusbild förändrats på ett sätt som Jennifer Nyström tror kan få positiva konsekvenser i dagens samhälle. Till exempel kom hennes kollega Magnus Zetterholm ut med en bok förra året ”Paul within Judaism” som representerar den mest radikala Paulus-skolan, vilken menar att Paulus förblev en laglydig jude i kontrast till den traditionella uppfattningen att Paulus blev kristen.

– Kristendomen i sig och än mer idén som avskilde judendomen existerade inte vid den här tiden, så hela resonemanget är otidsenligt!

Svaren i Jennifer Nyströms intervjuer skiljer sig åt. Men på huvudfrågan  om forskningsrönen når ut – tycker hon sig på en övergripande nivå ha fått ett ja.

– Det ska bli spännande att börja djupanalysera mitt empiriska material för att verkligen se om mina preliminära hypoteser stämmer. Svaret på det kommer att finnas i min avhandling, ler hon.

Text: Maria Lindh

Foto: Gunnar Menander