Samverkan, Teologi

Nedläggningshot mot ungerska CEU upprör forskarvärlden

Andra Juganaru kommer ifrån det hotade universitetet CEU i Ungern. Efter tre månader som gästdoktorand vid LU är hon inte säker på om hon har något universitet att återvända till.

Gästdoktoranden Andra Juganaru vet inte om hennes hemuniversitet finns kvar när hon ska tillbaka igen. Hon stöttas av sin handledare Samuel Rubenson. Foto: Jenny Loftrup

– Om universitet stängs blir det ett väldigt stort steg tillbaka, ett steg mot kommunisttidens universitet i de här länderna, menar Andra Juganaru som har ständig kontakt med CEU och den stora doktorandgruppen från CEU som är utomlands just nu.

En ny lag i Ungern kan komma att tvinga det topprankade universitetet Central European University, CEU, att lägga ner. Hoppet står nu till att EU inför sanktioner mot Ungern som tvingar regeringen att dra tillbaka lagen.

Rumänskan Andra Juganaru, är en av många doktorander som har antagits till CEU via stipendium. Hennes handledare här i Sverige, professor Samuel Rubenson på Centrum för teologi och religionsvetenskap försöker stötta henne och har gjort vad han kan för att väcka medvetande på LU om vad den nya lagen kan komma att innebära för CEU och den högre utbildningen i Europa.

– Universitetet CEU är en bro mellan väst och öst. En nedläggning av universitet skulle innebära att Ungern blev mer isolerat och fick färre influenser från andra länder, säger Samuel Rubenson.

Lagen stramar åt reglerna för utlandsstyrda universitet i Ungern och CEU styrs från USA.

Om inte de som protesterar mot lagen vinner striden och lagen dras tillbaka kommer CEU till slut att behöva läggas ner.

– Det handlar inte bara om att stänga en institution. Det hindrar människor från att få utbildning som grundar sig på tanken om akademisk frihet och evidensbaserad kunskap och det begränsar människors rätt att tänka fritt, säger Andra Juganaru.

Universitetet har fått ett stort stöd runtom i världen. LERU, en sammanslutning av europeiska universitet där LU ingår, och närmare 1000 vetenskapsmän världen över har uttryckt sin bestörtning. Inte mindre än 18 nobelpristagare har skrivit på en protestlista och i Sverige har Kungliga Vetenskapsakademien protesterat.

Lagen är del av en större omsvängning från premiärminister Victor Orbán, som själv menar att han försvarar Ungerns intressen, men som kritikerna menar underminerar fritt tänkande, det öppna samhället och den akademiska friheten. Han har länge varit kritisk mot det liberalt styrda CEU och dess grundare filantropen och finansmannen George Soros. Ytterst riktar sig lagändringen mot den liberala tankemodellen i EU, som tror på fri rörlighet, globalisering och mänskliga fri- och rättigheter.

Universitetet startade efter Berlinmurens fall 1991. Idén var att skapa ett universitet som gav människor i de forna östländerna möjlighet att läsa på ett fritt, demokratiskt styrt och globalt universitet. Idag har universitetet ca 1400 studenter från över 100 länder och det räknas bland de 200 bästa i världen.

Gisela Lindberg

Bro mellan öst och väst

Programutbildningarna vid CEU är giltiga både i Ungern och USA. Universitetet har stora resurser och är ett av få östuniversitet som har mycket samarbeten med akademiker på andra universitet i Europa och USA.

Samuel Rubenson menar samtidigt att det är en förlust för den högre utbildningen i Europa, eftersom CEU är ett av få universitet i Europa som kan bidra med det östeuropeiska perspektivet.

– Som påve Johannes Paulus II sa så behöver Europa andas med två lungor – både västs och östs perspektiv och temperament behövs. Utan CEU riskerar vi att en av Europas akademiska lungor slutar att fungera, säger Samuel Rubenson.