Innovation, Medicin, Okategoriserade

Innovationsarbete blir meriterande vid Medfak

”Samverkan, nyttiggörande och innovation” ska bli meriterande vid kommande tjänste­tillsättningar vid Medicinska fakul­teten. Kursmoment om innovation och värdeskapande ska också läggas in i utbildningarna för både doktorander och docenter.

Det är viktigt att premiera samverkan, ­menar vicedekan Roland Andersson. Foto: ­Charlotte Carlberg Bärg

– Ingen annan medicinsk fakultet i landet har något liknande, menar Roland Andersson, vicedekan med särskilt ansvar för innovation och translationell forskning.

Universitetens ansvar för att deras forskningsresultat ska komma till nytta i samhället har framhållits allt mer på senare år, bland annat i förra höstens forskningsproposition. Det är samma tankar som inspirerat det innovationsråd som Roland Andersson och Medicinska fakulteten startade 2015, Life Science Innovation Board Skåne. Där sitter representanter för både fakulteten och övriga LU samt Region Skåne och näringslivet.

Om samverkan ska bli av måste det vara tydligt att det är något som fakulteten efterfrågar och premierar. Det kom innovationsrådet snabbt fram till, och så blir det nu också.

– Det förs in i tjänsteutlysningarna i form av ”ska”-satser. Man ska ägna sig åt samverkan, nyttiggörande och innovation, säger Roland Andersson.

Han understryker att samverkan inte är detsamma som ”tredje uppgiften”. Universitetets tredje uppgift (vid sidan om forskning och utbildning) är att föra ut sin kunskap i form av olika utåtriktade verksamheter – men då handlar det mer om populärvetenskap än om att omvandla forskningsfynd till patent och produkter.

Utbildning på området är nu också på väg. En deltidstjänst som koordinator ska tillsättas för att samordna utbildningsmoment för doktorander och docenter. Två utbildningsdagar blir obligatoriska för båda grupperna, och det ska också finnas valbara kurser om innovation och värdeskapande samt hur man kommersialiserar sin forskning. Starten sker troligen våren 2018.

– För doktoranderna vill vi också ge möjligheter till praktik hos life science-företag i regionen. Vi har fått positivt gensvar från industrin, som ser en möjlighet att hitta framtida medarbetare genom det här samarbetet, säger Roland Andersson.

Life Science Innovation Board Skåne har i och med detta uppfyllt sitt ursprungliga mål. Rådet kommer ändå att finnas kvar, på medlemmarnas gemensamma önskemål.

Hos LU Innovation är innovationsdirektören Linus Wiebe glad över Medicinska fakultetens satsning på innovationer.

– Jag är imponerad över att fakulteten gjort verklighet av sina tankar på området. Man har arbetat på ett mycket framsynt och seriöst sätt, menar han.

– Visst är väl alla LU-anställda medvetna om möjligheterna till samverkan med näringslivet. Men det är en annan sak att detta nu premieras och kan bli karriärgrundande. Det är ett otroligt viktigt steg som ger en ny tyngd åt den här verksamheten.

Ingela Björck