Forskning, Juridik

Norma-programmet firar 20-årsjubileum

Norma-programmet startades 1996 av den legendariska – tillika första kvinnliga – professorn i rättsvetenskap och DN-krönikören Anna Christensen och professor Ann Numhauser-Henning, som fortfarande leder forskargruppen.

Forskningen kretsar kring arbete, familj, bostad, och social trygghet – vad vi också kan kalla ”vardagslivets legala strukturer” – i ett europeiskt integrationsperspektiv. Sedan några år har äldrerätt lagts till som ett specifikt och nytt forskningsområde – svaret på en av vår tids stora utmaningar, den galopperande befolkningsåldringen! Med anledning av jubileet hölls en workshop den 10–11 mars med femtiotalet gamla och nya medverkande i programmet, såsom de internationellt välkända forskarna Silvana Sciarra (Florens, Italien), Judy Fudge (Kent, UK) och Catherine Barnard (Cambridge, UK) och ledande praktiskt verksamma jurister. Bland de ämnen som behandlas är skilda rättsliga perspektiv på åldrandet, men också ”Brexit” och forskningspolitiska aspekter på organiseringen i forskargrupper.

Se även www.jur.lu.se/norma