Forskning, Innovation

Planeringspengar till tre innovationsområden

Lunds universitet har fått pengar för tre så kallade strategiska forsknings- och innovationsagendor. Anslagen kommer från Vinnova, Energimyndigheten och Formas, som har i uppdrag att ta fram områden av strategisk betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft (se LUM 4/13).

En ”agenda” kan beskrivas som en plan för ett samarbete mellan universitet, företag, forskningsinstitut och offentliga aktörer. En del av agendorna kommer att leda vidare till de större anslag som går till s.k. strategiska innovationsområden, SIO. Merparten av agendorna kommer inte att få några sådana anslag, men förhoppningen är att de ändå kan leda till nya samarbeten.

73 agendor har fått planeringspengar tidigare, och ytterligare 17 fick det i sommarens utdelning. Bland dem är tre LU-agendor från områdena samhällsvetenskap, medicin och kemi.

Sociala innovationer innebär nya sätt att möta problem som arbetslöshet, klimatförändringar och en åldrande befolkning. LUs nya centrum för sociala innovationer, Lusic, vill utveckla idéer på sådana områden. Initiativtagaren till Lusic, André Bogsjö, står för en agenda som vill stärka det nationella arbetet med social innovation i ett samarbete mellan akademin, offentligheten och det civila samhället.

Individualiserad cancerbehandling handlar om att utnyttja de nya möjligheterna att skräddarsy behandlingen för varje cancerpatient. Agendans förslag syftar till nationella samarbeten mellan Sveriges sex regionala cancercentra, universiteten och den medicinska industrin. Ansvarig för agendan är Carsten Rose, professor i immunteknologi och chef för Region Skånes division för cancer och blodsjukdomar.

ReForm är en agenda som handlar om formuleringsvetenskap, dvs. hur man bäst kombinerar olika ämnen i en ny kemisk produkt. Detta är ett viktigt kunskapsområde inom bl.a. läkemedels-, färg-, pappers- och kemikalieindustrin. Förutom den kemiforskning som ingår är det också viktigt att ta hänsyn till produktsäkerhet, lagregler och hur produkten ter sig för konsumenten. För agendan står professorn i fysikalisk kemi Lennart Piculell.

Ingela Björck

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *