Forskning, Tvärvetenskap

Nya Pufendorf-projekt: Djur, syn och digital tillit

En bättre synmiljö, förhållandet mellan människor och djur, samt tillit och identitet i den digitala världen. Det är de tre områden som blivit antagna som nya forskningsteman vid Pufendorfinstitutet.

För temat ”The Animal Turn” står -medie- och kommunikationsvetaren Tobias Linné tillsammans med litteraturvetaren Amelie Björck, LU, och miljövetaren Helena Pedersen, Malmö högskola. Tobias Linné och Helena Pedersen har tillsammans utvecklat en kurs i Critical Animal Studies som fått pris av USAs största djurrättsorganisation, och Amelie Björck studerar hur förhållandet mellan apor och människor skildrats i skönlitteraturen.

Några andra medlemmar i temagruppen är Erika Andersson Cederholm från Campus Helsingborg, som har ett forskningsprojekt om hästgårdar, och professor em. i idéhistoria Gunnar Broberg, som bl.a. skrivit en bok om kattens historia ur olika synvinklar.

Ögon och syn behandlas ur olika aspekter i temat ”Improve” (Improving the Visual Environment for all). Dess ledare är ögonspecialisten Maria-Thereza Perez och neuronano-forskaren Christelle Prinz. Andra områden som är representerade inom temat är kognitionsvetenskap, biologi och miljöpsykologi.

Hur bär hjärnan sig åt för att utvinna användbar information från en bild? Vad blir följderna av ”visuell miljöförstöring”, ett överflöd av störande synintryck i miljön? Borde belysning och synkrävande arbetsuppgifter anpassas bättre till olika tider på dagen? Det är några av de frågor som forskarna inom temat kommer att ta sig an.

”DigiTrust” heter det tema som handlar om privatliv och identitet, säkerhet och tillit i den digitala världen. Vilken kunskap anses pålitlig, hur stark är människors medvetenhet om säkerhetsproblemen, och hur går det till när tillit och legitimitet byggs upp eller bryts ner? Datavetaren Per Runeson och rättssociologen Stefan Larsson leder temat, vars övriga deltagare kommer bland annat från UB, medie- och kommunikationsvetenskap och elektro- och informationsteknik.

Ingela Björck

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *