Forskning, Samhällsvetenskap

Nytt EU-projekt ska komma åt människohandeln

Socialantropolog Petra Östergren har fått tre miljoner för att delta i ett nytt stort EU-projekt om hur man kan komma åt människohandel genom att studera efterfrågan. Ett 15-tal forskare från åtta olika länder deltar i projektet vars slutmål är att minska det lidande som blir följden av de värsta formerna av exploatering.

Petra Ostergren

Petra Östergren.

– Nej. Ofta tänker man på inlåsta kvinnor som lurats till rika länder där de fråntagits sina pass och tvingas sälja sex. Men egentligen handlar människohandel oftare om hushållsarbeten, produktion av varor och jordbruksarbete under fruktansvärda förhållanden. Det finns olika grader av exploatering, och inom projektet kommer vi att arbeta med en bred förståelse av begreppet.

Vad är det ni ska göra? 

– Vi kommer bland annat att göra ett antal fältstudier bland dem som efterfrågar tjänster och varor som är länkade till människohandel: hushållstjänster, prostitution och varor som är producerade under omänskliga förhållanden.

Och din roll? 

– Jag och en annan ny doktorand ska jämföra Sverige, Nya Zeeland och Tyskland – tre länder med helt olika angreppssätt när det gäller prostitution. Medan vi i Sverige kriminaliserar såväl sexköparen som koppleriverksamheten så har nyzeeländarna valt att inlemma de prostituerade i vanlig arbetslagstiftning, fast samtidigt minska deras utsatta situation genom ge dem särskilt skydd. I Tyskland innefattas prostitution också av arbetslagar, fast regelverket har kritiserats för att vara krångligt och svårbegripligt.

Kommer du att intervjua sex-köpare?

– Ja. Vad jag känner till är detta den första samhällsvetenskapliga studien med djupintervjuer av sexköpare i Sverige sedan sexköpslagen infördes. Det finns ju en schablonbild av människohandel och sexköpare i populärkultur och media. Men den kanske inte stämmer, och köparna kanske inte heller känner igen sig i den bilden. Det kan vara problematiskt eftersom handlingsplaner kan missriktas och sexköparna får svårt att hjälpa till att identifiera personer som är utsatta för människohandel. Därför tänker vi också göra en analys av den rådande mediebilden.

Du har precis kommit hem från en kick off för projektet i Wien. Vilka var dina intryck?

– Jag blev väldigt imponerad över kunskapsnivån som fanns bland de övriga forskarna. Här fanns ett starkt engagemang, men utan den moralistiska underton som så ofta präglar alla samtal om människohandel och prostitution.

Text & foto: Ulrika Oredsson

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *