Allmänt, Utbildning

Ökat intresse för experthjälp med studieteknik

– Att lära sig att planera sina studier och strukturera sin lästeknik är aktuellt för alla studenter.
Det säger Eva Andersson som är en av fem språkpedagoger på Studieverkstaden som tar emot studenter som vill ha hjälp att utveckla bättre studie- och skrivvanor.

Ladaea Rylander, Eva Andersson, Kikki Nillasdotter

Alla studenter är välkomna till språkpedagogerna på Studieverkstaden. Från vänster ses Ladaea Rylander, Eva Andersson och Kikki Nillasdotter.

Studieverkstaden startade i mycket liten skala 2003 och nu är man nästan fyra heltidstjänster och har ytterligare en tjänst på gång. Man tar emot studenter både på svenska och engelska och på alla nivåer i utbildningen.

– Det kan vara mycket ambitiösa studenter med höga betyg från gymnasiet som är vana vid att lära sig det mesta utantill och behöver ändra sin inlärningsteknik, säger Eva Andersson.

Det handlar mycket om att lära sig att hantera de stora textmängderna och att etablera skrivvanor som gör att man snabbare blir bekväm med ämnets vokabulär och textgenrer.

– Många studenter kommer till oss och vill ha feedback på sina texter. Ibland förstår de inte den feedback de har fått från sina lärare.

Eva Andersson tycker att det vore bra om lärarna i större utsträckning berättade om sina egna skrivprocesser och var noga med att ge respons i ett tidigt stadium.

– Det kan gå riktigt illa om man inte har fått någon respons på sitt skrivande förrän det är dags för uppsatsen, säger hon

Det är inte bara studenter som hör av sig till Studieverkstaden utan även lärare som vill att språkpedagogerna ska komma ut till nya studentgrupper i början av terminen och prata om studieteknik. Det kan även handla om uppsatskurser där man pratar skrivprocess och textbygge. Det har tidigare varit flest förfrågningar från samhällsvetenskap och humaniora, men de senaste terminerna har exempelvis skrivverkstäder ordnats för studenter på Medicinska fakulteten. Studieverkstaden ger också en kurs tillsammans med Studenthälsan i att komma igång med sitt skrivande.

– Alla studenter är välkomna till oss, betonar Eva Andersson och berättar att man under förra året tog emot 2.800 besök och mötte sammanlagt 4.600 studenter på föreläsningar och i workshoppar.

Text: Maria Lindh

Foto: Gunnar Menander

Läs resten av artiklarna i temat ”Bättre förr?”