Administration, Forskning, Utbildning

Oro när centra ska in under fakulteter

USV, universitetets särskilda verksamheter, flyttar successivt in i fakulteterna. Men det är inte smärtfritt – centrumbildningarna är rädda om sin identitet och låga OH-kostnad. Fakulteterna och institutionerna å sin sida vill inte ta in ekonomiskt osäkra kort.

Bo Ahrn, vicerektor med srskilt ansvar fr samverkan, vid Lunds universitet sedan januari 2015.

Vicerektor Bo Ahrén är ordförande i styrelsen för universitetets särskilda verksamheter, USV. Foto: Kennet Ruona

USV har gått från tretton till sju verksamheter under nuvarande ledning. Målet är att alla väletablerade verksamheter med forskning och utbildning ska flytta in under en fakultets vingar. Men det är inte enkelt, det är mycket känslor i omlopp. Att ha varit med och byggt upp ett centrum leder till starkt engagerade medarbetare som är rädda om sin identitet – och sin ekonomi. Leif Stenberg är föreståndare för Centrum för Mellanösternsstudier, CMES, som ska ha flyttat in till en fakultet vid årsskiftet. Han efterlyser tydlighet i processen.

– Ledningen ska vara tydlig med att det handlar om ideologi och inte endast kalla det för en organisatorisk förbättring, för det innebär inga större organisatoriska förbättringar för oss. Det finns en oro för mer och framförallt dyrare byråkrati samt att anställda ska förlora sina arbeten, säger han.

En tidigare diskussion om att flytta CMES till Centrum för Teologi och Religionsvetenskap avbröts när studenterna protesterade. De ville inte identifiera sig och sin tvärvetenskapliga utbildning med teologi. Leif Stenberg menar att deras relativt låga OH-kostnad, har gjort dem framgångsrika när det gäller att värva projekt. Den lägre OH-kostnaden beror på att USV:s kansli är mycket mindre än fakultetskanslierna, men samtidigt måste CMES idag lägga pengar på att köpa in tjänster från fakulteter. En viktig fråga för CMES nu är att få kompensation för de högre OH-kostnader som fakulteterna har. Diskussioner förs med LTH, S och HT.

– Vi är sant tvärvetenskapliga så det spelar ingen roll ämnesmässigt vilken fakultet det blir. Det som är viktigt är ekonomin och ett smidigt administrativt samarbete, säger Leif Stenberg, och lägger till att så länge vettiga diskussioner förs är han inte alltför orolig för omorganisationen.

Just nu förhandlar CMES och CIRCLE( Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy ) med ledningen och fakulteter om inflyttning som ska ske den 1 jan 2018.

Bo Ahrén är vicerektor med ansvar för samverkan och även ordförande i USV:s styrelse.

– Att ligga på USV är bra för nya verksamheter som växer och får stegrade anslag. Men det blir oerhört sårbart när de slutar växa. Då är det tryggare att ingå i en fakultet som har ett långsiktigt strategiskt arbete, säger han.

Ett exempel på detta är Centrum för preventiv livsmedelsforskning som upphör till årsskiftet. Centret inrättades på tre år och har inte hittat någon fakultet som vill ta emot nu när finansieringen är slut och dessutom budgeten i obalans. För fakulteterna är verksamheter med hög extern finansiering ett osäkert kort, eftersom den finansieringen tenderar att gå upp och ner över tid.

I Lunds universitets arbetsordning finns det inskrivet att väletablerade verksamheter ska överföras till fakulteter och att rektor beslutar om när och hur. Det finns 40 tvärvetenskapliga centra som redan idag ligger på fakultet.

– Vi anser att detta är en vettig ordning. Ideologin bakom är att utbildning och forskning, även tvärvetenskaplig sådan, bedrivs bäst sammanflätad på fakultet. De olika centra finns ju kvar, även om de organiseras under fakultet, säger Bo Ahrén.

Centrum för Öresundsstudier, CORS flyttade vid årsskiftet in till HT-fakulteterna – med glädje. Fredrik Nilsson som är föreståndare ser bara fördelar och är nöjd med den OH-kompensation de har fått. Som föreståndare kommer han närmare fler kollegor som han vill bygga nätverk med.

– Vi är en liten verksamhet och troligen blir det lättare att göra vår röst hörd på fakulteten, än hos USV-styrelsen. Det som kan oroa är att ses som en gökunge på institutionen. Vi kommer att göra allt vad vi kan för att bygga upp ett förtroende där genom att initiera gemensamma forskningsprojekt och workshops, säger han.

Samtidigt som CORS flyttade till HT, så flyttades Swedish South Asian studies Network (SASNET) in till CMES och och Centre for Work, Technology and Social change (WTS) avslutades. Men de tre enheterna i WTS fick varsin ny hemvist  inom LTH, Samfak och CMES. Eftersom det händer mycket med verksamheterna i USV så har Bo Ahrén informerat personalorganisationerna om planerna. Ett möte har också hållits för USV:s prefekter, som har frågat efter samlad information. Men eftersom verksamheterna skiljer sig så mycket från varandra både till storlek, framväxt och uppdrag, så finns det inga gemensamma besked att få berättar Moa Lindell, som är projektledare vid USV:s kansli.

– Det pågår till exempel inga diskussioner när det gäller Internationella miljöinstitutet, IIIEE, LUCSUS eller Pufendorf. Ingen av de verksamheterna är tillfälligt inrättade, och då är det inte lika bråttom att hitta en ny hemvist. Man kan inte heller göra allt på en gång, vi ser över verksamheterna i tur och ordning, säger hon.

Internationella Miljöinstitutet är en stor och väletablerad verksamhet som enligt tidigare resonemang borde in under fakultet, men de har också en egen förordning vilket gör dem till ett specialfall.

– Jag uppfattar det som att vi har fått tydliga signaler om att vi inte kommer att flyttas in i en fakultet eftersom vi har en egen förordning. Den stora fördelen för oss att ligga utanför fakulteterna är möjligheten att framgångsrikt rekrytera forskare och studenter från olika discipliner, säger Lena Neiij, föreståndare vid Internationella miljöinstitutet.

Jenny Loftrup