Administration, Forskning

På träningsläger för att söka forskningspengar

Sveriges andel av bidragen från Europeiska forskningsrådet ERC har sjunkit, men för Lunds universitets del pekar det uppåt och samma sak gäller EU-anslag till forskningsinfrastruktur i Lund. Däremot får Lunds universitet mindre anslag än tidigare till riktigt stora samarbetsprojekt. Detta står klart samtidigt som det nu är dags att söka nya EU-forskningsmedel för 2016–2017.

traningslager

Åtta LU-forskare fick en duvning i hur man söker medel från ERC.

Tvärtemot den nationella trenden är Lunds universitets forskare allt mer lyckosamma när det gäller bidrag från Europeiska forskningsrådet ERC. Och bättre ska det bli, hoppas man. Nyligen åkte åtta forskare på training camp och fick en duvning i hur man bäst presenterar sin forskning och ansöker om medel hos ERC.

– Vi fick jättebra stöd och feedback, säger statsvetaren Roxanna Sjöstedt, en av deltagarna.

2014–2016 satsar universitetets avdelning för forskningsservice extra på att stödja forskare som söker anslag från ERC. En del i denna satsning var ett ”träningsläger” riktat till forskare som vill ansöka om Starting Grants. Forskningshandläggaren Sophie Hydén Picasso fick idén i våras och lyckades också få Riksbankens jubileumsfond att stå för halva kostnaden, medan rektor gick in med andra halvan. Tillsammans med kollegan Teresia Rindefjäll lade hon upp programmet och träningslägret kunde hållas i slutet av september på en kursgård utanför Lund.

För de åtta deltagarna blev det ett och ett halvt dygn fyllda av presentationer, filande på ansökningar och feedback från personer med ERC-erfarenhet. Tre forskarkolleger som redan fått ERC-grants fanns på plats: Edouard Berrocal från Förbränningsfysik, LTH, Niclas Burenhult från lingvistik och fonetik på HT och Kimberly Dick Thelander, Fasta tillståndets fysik, LTH. Dessutom kom professorerna Karin Aggestam, statsvetenskap, och Guido Zacchi, kemiteknik, som ingår i ERC-paneler i Bryssel och bedömer ansökningar.

– Deltagarna blev peppade och fick veta vilken typ av fokus som behövs, de fick också besked om när de blev för deskriptiva och förlorade sig i detaljer, berättar Sophie Hydén Picasso.

En utvärdering visar att deltagarna är mycket nöjda. Inte bara för de konkreta råden och möjligheten att jobba med sin ansökan, utan också för att de känt uppbackning från Lunds universitet i sin strävan att erövra de prestigefyllda ERC-anslagen.

Roxanna Sjöstedt, universitetslektor i statsvetenskap, fick hjälp både med praktiska frågor och med presentationen av sin forskningsidé, berättar hon.

– De här dagarna hjälpte oss över tröskeln när det gäller EU-språk och regler som kan kännas svåra att forcera. Nu har man ju också fått press på sig att slutföra och verkligen skicka iväg sin ansökan, menar Roxanna Sjöstedt.

På avdelningen för forskningsservice hoppas man kunna ordna fler träningsläger, gärna också för den mer seniora målgrupp som kan söka Consolidator Grants.

Britta Collberg

ERC grants

ERC: Europeiska forskningsrådet – fördelar anslag till enskilda forskare.

Fyra typer av grants: Starting (till ganska nydisputerade), Consolidators (till forskare som disputerat för 7–12 år sedan), Advanced (till etablerade toppforskare) samt Proof of Concept (ett innovationsanslag på drygt en miljon kronor för den som vill utveckla sin forskningsidé för en marknad).

ERC starting grants: Går till forskare två till sju år efter disputationen. Kräver en banbrytande forskningsidé och excellens tidigare i forskarkarriären. Ett starting grant är på 13,5 miljoner kronor och fördelas över fem år. Ofta räcker pengarna för att finansiera en hel forskargrupp.

ERC-resultat för LU-forskare

• Totalt under EU:s förra ramprogram som pågick i sju år erhöll LU-forskare totalt 25 ERC-grants.

• Sedan 2014, då forsknings- och utvecklingsprogrammet Horizon 2020 startade, har LU-forskare hittills erövrat tio ERC grants.

• Två LU-forskare har erhållit sammanlagt fyra innovationsbidrag (ERC proof of concept) sedan 2012.

Läs även Mindre pengar till forskning i Horizon 2020

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *