Forskning, Teknik

Ny teknik ska förutse gång- och cykelolyckor

Det finns mycket att göra för att förbättra säkerheten för oskyddade gång- och cykeltrafikanter. Men för att kunna vidta rätt åtgärder krävs kunskap om i vilka situationer farorna uppstår.
– Med ny teknik hoppas vi kunna förenkla och effektivisera metoderna för att förutse olyckor, säger Aliaksei Laureshyn på LTH.