350-årsjubileum, Humaniora

Hur kommer universitetet bäst till nytta?

I 350 år har Lunds universitet varit till nytta på olika sätt. Från början skulle vi utbilda ett fåtal adelsmän i fäktning, språk och musik för att rusta upp stormakten Sverige med både svärd och diplomati. Idag: ett forskningstungt universitet med 40.000 studenter, med specialiserad forskning och utbildning. Men missar universitetet chansen att gemensamt ta sig an vår tids ödesfrågor om helheten är ur fokus?

Administration, Forskning

– Kunskapslyft krävs för styret av högskolan

Globaliseringen sätter press på universitet och högskolor. Det behövs skickligare ledare och administratörer – och färre forskare, säger Merle Jacob, professor i forskningspolitik.
– Samtidigt måste vi se det svenska utbildningssystemet som en helhet. Ett sätt att lösa de mest akuta problemen är att uppmuntra universitetslärare att lägga en del av sin tid på högskoleadministration eller på att undervisa gymnasister.

Allmänt, Forskning

Forskningsproppen: Fokus på samverkan men inget till MAX IV

Delvis nöjda, delvis besvikna. Och förvånade över att det saknas så många svar.
Så kan man sammanfatta vicerektorerna Stacey Ristinmaa Sörensens och Bo Ahréns reaktioner på den forskningspolitiska propositionen som sent omsider lades fram i slutet av november.
Ett stort problem för Lunds universitet är att det varken finns en långsiktig strategi eller öronmärkta pengar för driften av den stora forskningsanläggningen MAX IV.

Humaniora, Samverkan

Harry Potter som pedagogiskt hjälpmedel

– Relevansen för all den tid man lagt ner på sin avhandling ökar om man försöker nå ut i samhället med sin kunskap och sina resultat. I synnerhet med ett ämne som mitt som direkt berör skolan, säger Malin Alkestrand som är på Växjö stadsbibliotek och berättar om sin forskning om Harry Potter.