Administration, Allmänt

Fossilfria fonder snabbare än väntat

I praktiken har Lunds universitet sedan i somras inte längre några pengar investerade i företag med fossila aktier, det vill säga andelar från företag som utvinner kol, olja eller naturgas. I stället för på fem år genomfördes projektet på ett och ett halvt år. Startskottet för projektet var ett studentupprop, Fossil Free Lund University.

Event, Samverkan, Teologi

Påvebesöket fördjupar diskussionen om religion

. Påve Franciskus har ett otroligt medialt genomslag. Han har också stor betydelse för hur vi förstår religion och hur religion fungerar i både religiösa och sekulära sammanhang.
Det säger Johanna Gustafsson Lundberg, ställföreträdande prefekt på Centrum för teologi och religionsvetenskap, CTR, som håller en öppen seminarieserie veckan innan påvens besök i slutet av oktober.

Administration, Samhällsvetenskap

Chefskonsulten som blev prefekt

En modern tappning av det kollegiala ledarskapet!
Det önskar Charlotte Simonsson, – ledarskapskonsulten som återvände till universitetet och själv blev chef. Här saknar hon ett forum för löpande diskussioner om ledarskapet.
– Vi är så bra på att analysera och problematisera allt annat – men hur vi har det som ledare pratar vi knappt om, säger hon

Samverkan

Lokal hållbarhet i det globala

Lönar det sig att samverka lokalt för att lösa globala klimatproblem? Vad bidrar forskarna med och hur kan de förbättra sitt sätt att arbeta? Behöver grundläggande strukturer ändras – eller handlar det bara om attityder? LUM har talat med forskare, kommuntjänstemän och universitetsledning om universitetets roll i den nödvändiga omställningen mot en hållbar samhällsutveckling.

Forskning, Samverkan

Att jobba lokalt ger hopp och energi

– I det lokala hållbarhetsarbetet finns en kraft som ger hopp, menar Johan Bergström och Lena Neij, forskare som jobbar med både organisationer och myndigheter utanför universitetet.
– Vi forskare måste vara beredda att ingå i många olika konstellationer inom och utanför akademin. Och vi behöver inse att människor ser saker på olika sätt och därför tillåta fler än ett perspektiv.