Medicin, Utbildning

Skådespelare tränar läkarstudenter

Dockor används sedan länge när blivande läkare ska träna hjärtlungräddning. Men hur övar man på att nå fram till en människa i akut kris?
På läkarutbildningen i Malmö får studenterna träna på professionella skådespelare som gestaltar deprimerade patienter. De får också läsa skönlitteratur för att bättre förstå psykisk sjukdom.

Forskning, Teknik

Rön om ny mobilteknik mest nedladdat från LU

Den kommande mobiltekniken är en het fråga. Kanske inte så konstigt med tanke på hur många miljarder mobiltelefoner det finns runt om i världen.
Det märks också i LUP, Lund University Publications, där Fredrik Tufvesson, professor i radiosystem vid LTH, är den mest nedladdade författaren 2015.

Forskning, Samverkan, Teknik

Bättre miljö med paketautomater

Snart behöver vi inte köa för att hämta ut våra paket. Istället ska vi kunna hämta våra beställda varor i paketautomater vid den plats och tid som passar oss bäst. Åtta automater ska nu placeras runt om i Helsingborg för att undersöka om kunderna upplever att tillgängligheten ökar och om det uppstår miljömässiga vinster genom färre transporter.

Forskning, Humaniora

Det våras för semiotiken

Semiotiken – vetenskapen om betydelser – ansågs länge flummig av många i Sverige. Detta håller på att ändras. Lundaforskare har genom experiment med bebisar och apor slagit en bro mellan humaniora och evolutionsbiologi. Resultatet är nya evidensbaserade rön om människans utveckling och ett nytt universitetsämne som satt Lund på kartan.