Forskning, Teknik

En kämpe för arbetsmiljön

Arbetsmiljön har gått hand i hand med politiken för Mats Bohgard, som nu är på väg från sin professur i arbetsmiljöteknik. Inom hans forskningsområde var det inte bättre förr, men själva forskningsarbetet har utvecklats till att handla allt mer om pengar, befordran och utmärkelser.
– Det har nog gått lite för långt, tycker han.

Medicin, Samverkan

Nyanlända medicinare övar svenska på språkkafé

– Hur står det till, vad har du för problem? frågar Ahmed som föreställer doktor Ali.
– Jo, jag har haft ont i magen sedan några dagar, säger 26-årige Sadeq som föreställer patienten, 50-årige Bengt.
– Kan du beskriva besvären? undrar Ahmed/doktor Ali, och Sadeq/Bengt berättar om värk, illamående och kräkningar.