Administration, Forskning, Utbildning

Dubblering av platser till lärarutbildningen

Regeringen fortsätter att satsa på forskningen. Anslaget fram till 2020 höjs med totalt 2,8 miljarder varav 1,3 miljarder går direkt till universitet och högskolor.
En satsning görs på att utbilda fler lärare. Lunds universitet kan komma att fördubbla antalet till närmare 300 utbildningsplatser om man fortsätter att investera lika mycket som i dag i lärarutbildning.

Ekonomi, Forskning

Skapar skulder ohälsa eller ohälsa skulder?

Svenska hushåll har stora skulder och att vara skuldsatt förväntas ofta leda till ohälsa. Men nationalekonom Therese Nilsson på Ekonomihögskolan konstaterar att vi fortfarande vet för lite för att säga om det är skuldsättningen i sig som skapar ohälsa – eller om det är ohälsan som skapar skulderna.

Forskning, Teknik

Roboten Hobbit – ett trevligt sällskap

”Då hans huvud rör sig blir jag glad och känner uppskattning. Jag tror att jag vill se honom som något som är levande. Han är charmig.”
En försöksperson berättar vad hon känner för roboten Hobbit, en social robot som fungerar som kommunikationshjälpmedel, stöd och sällskap åt äldre människor.

Allmänt, Tvärvetenskap, Utbildning

Hon har ökat U21:s synlighet

– En av våra viktigaste uppgifter inom U 21-nätverket är att förbereda studenter och unga forskare för en hållbar värld. För att lösa de globala utmaningarna behöver frågor belysas både ur ett globalt och ett tvärvetenskapligt perspektiv, säger Eva Wiberg som nu lämnar uppdraget som dess generaldirektör.