Administration, Allmänt, Samverkan

Riskbenägen rektor summerar

Han checkar ut på samma matchvikt som han checkade in, och gör lika många armhävningar (40!) nu som då. Han har gått flera tuffa ronder och fått fajtas för sin övertygelse och syn på universitetets utveckling.
– Det har varit sex år av otroligt stor glädje, utveckling, press och intensitet, sammanfattar Per Eriksson sin rektorstid.

Per Eriksson, rektor för Lunds universitet från januari 2009.Det fanns dock en period då goda kostvanor och motion fick stå tillbaka, då vågen visade tio kilo för mycket och en mikropropp påminde honom om livets sårbarhet även för egen del.

– Jag hade nog slarvat med blodtrycket och fick en liten varningssignal.

Per Eriksson tycker själv att det mest anmärkningsvärda under hans sex år som rektor är den utveckling och expansion som universitetet gått igenom. LU har vuxit med 1.800 nya anställda och 2,4 miljarder kronor i årsomsättning. Han brukar jämföra med att ökningen är större än ”hela Linnéuniversitetet eller hela Malmö högskola”. Det är forskningen som expanderat – och bara den.

– När det gäller grundutbildningens volym har Sverige tappat i internationell konkurrenskraft. Jag har därför med en dåres envishet verkat för fler utbildningsplatser. De aviseras nu äntligen och jag hoppas vi får en väsentlig del av dem, säger han.

Den största framgången är, enligt Per -Eriksson, byggandet av nya studentbostäder efter att ha fått fram det nya regelverket från regeringen, samt utvecklingen av samarbetet lokalt med Akademiska Hus, kommunen, AF Bostäder, nationerna och privata aktörer.

Därefter kommer förverkligandet av MAX IV och ESS. Särskilt glad är han över att ekonomin från universitetets sida kring dessa anläggningar är i hamn, vilket han jobbat för sedan våren 2009. Han nämner också tillkomsten av Medicon Village och samarbetet inom Lärosäten Syd och Forsknings- och innovationsrådet Skåne, FIRS.

Just den här typen av samarbeten är något som Per Eriksson inte bara fått beröm för, utan även en del intern kritik. Det finns en oro över att ”alla” pengar går till stora anläggningar. Även hans engagemang för hemlösa, studentbostäderna och annat utanför den gängse rektorssfären i Lund har ifrågasatts.

– Det handlar om synen på rektorsrollen. Den är inte enbart en intern ledarroll, utan det är självklart att man ska ta plats i samhällsutvecklingen. Att inte vara delaktig i samhället utanför är att inte ta sin rektorsroll på allvar, säger han bestämt.

Han menar dessutom att det finns mycket att lära av hur lärosätena i Stockholm och Göteborg arbetar med strategiska allianser med näringsliv och samhälle och tycker att Lunds universitet jämförelsevis mest samarbetar på projektnivå.

Han bekymras inte av att han inte går hem i alla läger.

– Jag kör öppet och transparent och har valt att följa min övertygelse om vad jag tror har varit bäst för Lunds universitet, säger han.

Han betonar dock sin tacksamhet över det han kallar jobbäktenskap med prorektorerna, först Eva Åkesson och nu Eva Wiberg som han delar ledarskapet med.

– De har varit och är mycket värdefulla för mig. Och jag är också mycket tacksam över gott samarbete med vicerektorerna, förvaltningschefen, dekanerna och studenterna.

Per Eriksson har ifrågasatts även i media. Hans rektorskarriär fick en rivstart med mycket skriverier om hans kristna tro. Hur går tro och vetenskap ihop – det var en fråga som han fick besvara många gånger.

– Den mediestormen kände jag mest som stärkande och det framkom dessutom att många framstående forskare är aktivt troende kristna. Jag blev dessutom känd på kuppen, både som rektor för Lunds universitet och som kristen, säger han.

Värre var det med nästa storm som ifrågasatte hans behörighet som professor och uppgifter om hans doktorandhandledning.

– Det var personligt tufft – här ifrågasattes min heder och även LTH:s handläggning. Man lär sig hela tiden hur media arbetar och det har minskat mitt förtroende för dem, särskilt för Sydsvenskan som min hustru och jag inte längre prenumererar på, säger han.

Rubriker blev det även efter senaste styrelsemötet då Per Eriksson bad att få utökad budget med 40 miljoner. Han håller med om att man ska hålla sina budgetar och han föreslog själv styrelsen att ”rikta kritik mot rektor”, men följa förslaget. Styrelsen beslöt att godkänna budgetökningen och dessutom kunde rektor meddela att 82 miljoner nu frigörs av regeringen för universitetets finansieringsansvar av ESS. Generellt menar Per Eriksson att man måste våga ta risker ibland om man vill få saker att hända.

– Vi vet alla att skillnaden mellan stor framgång och misslyckande kan vara hårfin. Det blir ingen stark utveckling utan att man misslyckas ibland, säger han.

Ett av Per Erikssons mål när han tillträdde var att öka universitetets synlighet och inte minst i Stockholm där han öppnade en ”ambassad” – en LU-filial som nu är stängd.

– Jag och många andra är dock fortfarande mycket i Stockholm och deltar i olika möten.

Men han sticker inte under stol med att det geografiska avståndet till huvudstaden är ett problem – ”vi har inte vårt folk där”. Det märks inte minst på vår bristande policypåverkan och även på anslagen från t.ex. VINNOVA. Här ligger Lunds universitet fortfarande en bra bit efter KTH, Karolinska Institutet och Chalmers.

Inte heller har samarbetet med Köpenhamn och Danmark blivit riktigt vad Per Eriksson hoppats på.

– Öresundsregionen är svårarbetad, inte minst på grund av många gränshinder.

Under Per Erikssons tid tillkom också avgifter för utomeuropeiska studenter. Där har Lunds universitet lyckats bäst i landet med att rekrytera studenter och skapa stipendier och är på väg att hämta in tappet av dem man miste direkt efter reformen. Mottagandet av de internationella studenterna hör till Per Erikssons absoluta högtidsstunder.

– Det lyser om dem och man får höra att det förändrar hela deras liv att få komma hit och plugga. Det är fantastiskt.

I sin fortsatta karriär vid Lunds universitet vill Per Eriksson gärna arbeta med ”Bostad först”, alumnverksamheten och fundraising samt ett ökat externt samspel. Han står till den nya ledningens förfogande under ett och ett halvt år framåt.

Text: Maria Lindh

Foto: Gunnar Menander

NÅGRA SNABBA om Per Erikssons rektorstid

Gjort och deltagit i

Expanderat universitetet med 1.800 anställda och 2,4 miljarder inom forskningen

Sjösatt Max IV och ESS

Initierat nya studentbostäder och åstadkommit regeländringar i mark och förhyrning

Fått regeringen att återinföra rätten att kalla professorer

Initierat Lärosäten Syd och FIRS

Utvecklat innovationsverksamheten med bl.a. FIRS och Medicon Village

Ogjort

Nya utbildningsplatser – men de är på gång

Utvecklat samarbete med Danmark och Öresundsregionen

Öppna välkomnande dörrar på universitetshuset med glasdörrar på insidan

Akustik och ljudanläggning i Universitetsaulan och Pelarsalen

Byte av grusbeläggningen på universitetsplatsen i Lundagård

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *