Forskning, Medicin

Primärvårdsforskning ger bredare bild av patienterna

Susanna Calling är snart färdig distriktsläkare på Bokskogens vårdcentral i Bara samt forskare på deltid. Hon har dessutom i uppgift att uppmuntra personalen på sin egen och andra vårdcentraler att forska, för att öka kunskapen om primärvårdens patienter.

Susanna Calling

Susanna Calling.

– På sjukhusen har det ju alltid pågått inte bara vård utan också forskning. Mycket av dagens medicinska kunskaper bygger därför på data om sjukhusens patienter. Men primärvårdens patienter har ju delvis andra förhållanden, säger Susanna Calling.

En skillnad är förstås att de inlagda patienterna helt enkelt är sjukare. En annan är att sjukhuspatienterna i stor utsträckning definieras efter organ: hjärtpatienter för sig, njurpatienter för sig osv., med motsvarande uppdelning inom forskningen.

På vårdcentralen däremot ser man en bredare bild av patienten. Primärvårdens personal vet inte bara att fru Svensson har hjärtproblem, utan känner också till hennes tidigare sjukdomar och hennes medicinering. Genom många års kontakter känner de kanske också till allt annat som kan påverka fru Svenssons hälsa, som bostad, arbete, familj och livsstil – sådant som sjukhusens läkare sällan har inblick i.

Många bredare, mindre ”organrelaterade” frågor passar därför bra att ta upp inom primärvårdsforskningen. Susanna Calling ger några exempel på olika projekt:

– Jag känner en psykolog som vill studera livskvaliteten efter rökstopp, och en sjuksköterska som undersöker hur olika personer påverkas av ett rökavvänjningsprogram. Andra projekt handlar om att följa upp patienter som genomgått fetmaoperationer, se hur man bäst behandlar ryggsmärtor, och hur man bör tolka riktlinjerna för vården av KOL-patienter så att den blir så bra som möjligt.

Som en av forskningskoordinatorerna vid Centrum för primärvårdsforskning ska hon hålla kontakt med all forskningsintresserad personal inom sitt tilldelade område. Detta omfattar inte bara den egna vårdcentralen – en av de nio så kallade Allmänmedicinska kunskapscentra som är knutna till CPF – utan också ett större nätverk av både offentliga och privata vårdcentraler. Kontakterna innebär mejl, besök och t.o.m. särskilda seminarier.

– Vi har en aktivitet kallad ”Beställ ett seminarium”. Det innebär att en vårdcentral får önska sig ett seminarium skräddarsytt efter sina aktuella behov. Nyligen var vi till exempel i Åhus och talade om övervikt och fysisk aktivitet, berättar Susanna Calling.

Hon tycker sådana seminarier är ett bra sätt att koppla ihop akademin och vården. De ger möjlighet till forskarna att föra ut den senaste kunskapen, och till vårdens personal att berätta om sina erfarenheter och tankar. Dessa kan inte sällan ge uppslag till ny forskning.

– Många av dem jag möter säger att de länge burit på idéer till små eller stora forskningsprojekt, men inte vetat hur de skulle gå vidare. Vi kan fungera som bollplank i diskussionen. Ibland kan vi också stötta de forskningsintresserade personerna rent praktiskt, så att de får tid att genomföra sina projekt, säger Susanna Calling.

Text: Ingela Björck

Foto: Gunnar Menander

Läs även: Forska på vårdcentralen! 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *