Priser/utmärkelser

Priser och utmärkelser

Ett axplock bland de priser och utmärkelser som lundaforskare erhållit under vårvintern

STIPENDIUM. Peter Jönsson, biträdande universitetslektor vid Kemiska institutionen, har tilldelats 2016 års Carl Tesdorpf-stipendium för sin forskning om hur molekyler interagerar på cellytor.

PRIS I. Kungliga Vetenskapsakademien ger Edlundska priset 2017 till Kenneth Wärnmark vid Centrum för analys och syntes ”för hans genombrott inom forskning kring järnbaserade sensitorer för färgämnessolceller”.

PRIS II. Kungliga Vetenskapsakademien ger Wallmarkska priset 2017 till Ulf Nilsson på Kemiska institutionen för hans forskning kring ”molekylär igenkänning av syntetiska substanser och naturliga biomolekyler som förenar fundamentala frågeställningar på molekylär nivå med kandidatstudier för nya läkemedelssubstanser”.

CLINICAL FELLOW. Emma Niméus, specialistläkare i bröstcancerkirurgi vid Skånes universitetssjukhus och forskare vid LU, har utsetts till Wallenberg Clinical Fellow 2016. Syftet med forskarprogrammet Wallenberg Clinical Fellows är att stimulera svenska läkares kliniska forskning och att identifiera morgondagens forskningsledare i en klinisk miljö. Bakom satsningen står Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

UTMÄRKELSE. 85 medarbetare vid Lunds universitet fick utmärkelsen ”Nit och redlighet i statens tjänst” NOR, i början av mars i år. NOR ges till medarbetare som antingen varit anställda i statens tjänst i 30 år, eller i 25 år och går i pension. Förutom medalj kan de som får utmärkelsen välja ett dam- eller herrarmbandsur, graverat konstglas eller slipat konstglas. Se namnen på årets mottagare av NOR under ”Nyheter” på www.medarbetarwebben.lu.se

PROMINENT BESÖK. Kanadas generalguvernör David Johnston besökte LU tillsammans med Kung Carl XVI Gustaf i slutet av februari. Det var en del av programmet för ett stort kanadensiskt statsbesök. I Lund fick de en presentation av MAX IV och ESS. Dessutom hölls ett rundabordssamtal på temat ”Where to next? The benefits and opportunities for enhanced cross-sectoral linkages on innovation and research between Canada and Sweden”. Deltog gjorde direktörerna för ESS och MAX IV och de gästande delegationerna som bland annat bestod av representanter för Vinnova, samt Sveriges och Kanadas forskningsministrar, Helene Hellmark Knutsson och Kirsty Duncan. Under besöket undertecknades en avsiktsförklaring för framtida forskningssamarbeten. Dagen avslutades med en officiell middag som Lunds universitet och rektor Torbjörn von Schantz stod värd för.