Priser/utmärkelser

Priser och utmärkelser

Ett axplock av priser och utmärkelser från juni till och med september.

BLODPRISER. Professorn och överläkaren Martin L. Olsson får i höst två internationella priser för sitt arbete om röda blodkroppar. Det ena kommer från American Association of Blood Banks för hans stora vetenskapliga bidrag inom transfusionsmedicin och det andra är en medalj från The Polish Association of Haematologists and Transfusiologists för att han utvecklat och infört DNA-baserad blodgruppsanalys i klinisk praxis.

PEDAGOGPRIS. Det pedagogiska priset ”Skalpellen” som delas ut av läkarstudenterna, termin 8, gick i år till Eva Ekström, forskarstuderande inom kirurgi.

FOSTRARGÄRNINGSMEDALJ. Kungliga Patriotiska Sällskapets Fostrargärningsmedalj har tilldelats Inger Enkvist, professor em. i spanska. Motiveringen är bland annat att hon är en av våra mest engagerade skoldebattörer. I press och publikationer har hon under en följd av år fört fram krav på högre kvalitet i skolundervisningen.

STARTING GRANT. Peter Jönsson, docent och biträdande universitetslektor vid Kemiska institutionen får ERC Starting Grant. Anslaget på cirka 1,5 miljoner euro över fem år ska användas i hans forskning om kroppens immunförsvar.

CANCERLEDARE. György Marko-Varga, professor i biomedicinsk teknik, ska med sitt forskarlag vara med och leda den europeiska delen av det globala cancerprojektet Cancer Moonshot Project. Syftet är att bygga upp en öppen databas med uppgifter om tumörvävnader, blod, medicinering och uppföljning. Det är ett initiativ som USA:s tidigare vicepresident Joe Biden etablerat sedan han förlorat sin son i cancersjukdom för två år sedan.

TELESKOPANSLAG.  Institutionen för astronomi och teoretisk fysik har fått 1,2 miljoner kronor av LMK-stiftelsen till köp av teleskop och tillhörande spektrometer. Utrustningen ska användas i undervisning på grundnivå och avancerad nivå, i projekt riktade till gymnasieelever samt vid observationskvällar för allmänheten.

KEMIPRIS. Lo Gorton, professor vid Kemiska institutionen, har fått priset ”DAC-EuCheMS Award” av European Association for Chemical and Molecular Sciences. Priset belönar europeiska forskare som gjort betydelsefulla resultat inom området analytisk kemi.

FERNSTRÖMPRIS. Kristian Pietras, professor i molekylär medicin, har utsetts till Lunds universitets lokala Fernströmpristagare. Han får priset för sin banbrytande forskning om samspelet mellan tumörceller och deras omgivning, vilket kan leda till nya behandlingar vid cancer.

FORSKNINGSFONDSPRIS. Einar Hansens forskningsfonds svenska pris för framstående humanistisk forskning tilldelas Nicolo Dell’Unto, docent i arkeologi, som prisas för sin forskning om digital utveckling av arkeologiska metoder. Prissumman är på 150.000 danska kronor. Det svenska hederspriset går till professor Peter Gärdenfors som är internationellt erkänd för sin forskning inom kognitionsvetenskap.

VINDKRAFTSPRIS. Biologerna Martin Green och Jens Rydell tilldelas Skånes vindkraftspris 2017 för sin forskning om vindkraftens påverkan på fladdermöss och fåglar. Priset delas ut av Skånes vindkraftsakademi, som ingår i Kommunförbundet Skåne.

EXEGETIKANSLAG.  David Willgren, som disputerade förra året, får 500.000 kronor från Crafoordska stiftelsen för projektet ”Materialty and Meaning in the Hebrew Bible”.  Universitetslektor Blazenka Scheuer får anslag från Riksbankens jubileumsfond till monografin ”Bees, Wasps, and Weasels: Zoomorphic Slurs and Delegitimation of Prophetesses in the Babylonian Talmud and the Hebrew Bible”. Projektet startar 2018 och pågår i ett år. Universitetslektor Ola Wikander har utsetts till forskare inom Pro Futura – ett femårigt elitforskningsprogram med början 2018. Han ska arbeta med lingvistik, biblisk exegetik och religionshistoria i ett projekt med namnet ”The Words of the Storm Gods: Reconstructing the Common Mytho-Poetic Language of Northwest Semitic”.

NY BANK-VD. Katarina Andrén slutar som chef för externa relationer på Ekonomihögskolan där hon också varit vd för Stiftelsen Partnerskap, och blir vd för Sparbanksstiftelsen Finn.

Grattis Carl Borrebaeck…

…föreståndare för CREATE Health och professor vid Institutionen för immunteknologi. Du har fått den prestigefyllda utmärkelsen Biotech Builders Award 2017 för din banbrytande forskning och din framträdande roll som entreprenör inom life science.

Hur känns det?

– Jo, det är lite speciellt och känns extra roligt eftersom detta kommer från näringslivet och är ett uppskattande av entreprenörskapsdelen. Tidigare har jag mest fått akademiska priser.

Du står bakom flera företag och många nätverk och centra. Var finns ditt största fokus just nu?

– Jag fortsätter med att kombinera mitt fokus på cancercentrat CREATE Health med att föra ut våra resultat på marknaden. Det vill säga en kombination mellan diagnostik och terapi.