Priser/utmärkelser

Priser, utmärkelser och anslag

Här ett axplock av priser, utmärkelser och anslag under februari, mars och april 2018.

Grattis Hans Swärd till FORSA-priset

FORSA-priset som är en hedersutmärkelse som delas ut vartannat år. Du får priset för att du bland annat ”åstadkommit förbättringar och ett paradigmskifte i sättet att stödja hemlösa som bland annat bidragit till att byta fokus från människan som socialt problem till strukturellt betingade faktorer”.

Hur känns det?

– Jag är glad och känner mig ärad.

Vad hoppas du att priset ska få för följder?

– Jag hoppas dels att det ska höja statusen på tredje uppgiften – att få ut sin forskning till en större publik. Dels att de grupper som jag forskar om – särskilt utsatta familjer, ska få en ökad synlighet. Och att själva forskningen kring dessa grupper också ska få högre status.

Kemister prisas för jämställdhetsarbete

Viveka Alfredsson, professor i fysikalisk kemi och Jörgen Nilsson, administrativ chef, har tilldelats Gunilla Jarlbros pris för deras jämställdhetsarbete inom Kemiska institutionen.

Astronom får stipendiepris

Henrik Jönsson, forskare vid Institutionen för astronomi och teoretisk fysik, får stipendiepris på cirka 250.000 kronor från Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse. Stipendiepriset delas ut av Finska Vetenskaps-Societeten i samband med dess årshögtid 27 april i Helsingfors.

Geolog får Lifetime Achievement Award

Svante Björck, professor emeritus vid Geologiska institutionen, får ”Lifetime Achievement Award” av International Paleolimnology Association. Priset delas ut i samband med ett symposium i Stockholm i juni.

Medicinare får ERC Advanced Grant

Professor och distriktsläkare Jan Sundquist vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Centrum för primärvårdsforskning, har av European Research Council tilldelats ERC Advanced Grant. Det delas ut till de mest etablerade och världsledande forskningsledarna för att stödja excellent och innovativ forskning. Projektet som Jan Sundquist nu får stöd för heter ”Bostadsområdet, inverkan av kamrater och familj på psykisk ohälsa och missbruk hos invandrare och deras barn”.

Donation till instrument för cancerforskning

Med en donation på två miljoner kronor har IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse bidragit till finansieringen av ett lab-instrument, ett s.k. In vivo imaging system som i realtid kan se tumörers tillväxt. Vid en donationsföreläsning nyligen på Medicon Village i Lund, presenterades projektet av Ramin Massoumi, professor på Institutionen för laboratoriemedicin. 

Rausingpriset till etnolog

Etnologiprofessor Susanne Lundin, internationellt erkänd forskare inom forskningsfältet humaniora och medicin, tilldelas det prestigefyllda Rausingpriset. Priset är 50.000 kronor och delades ut i samband med Rausingföreläsningen, som avslutade årets Humanist- och teologdagar den 13–14 april.

Kemist får medel för samverkansinitiativ

Charlotta Turner, professor vid kemiska institutionen, får totalt 1,5 miljoner kronor för det tematiska samverkansinitiativet ”LU Food Faculty – ett tvärvetenskapligt forum för framtidens livsmedelsforskning”.

Jämställdhetspengar till Konstnärliga fakulteten 

Konstnärliga fakulteten har fått 1,3 miljoner för jämställdhetssatsningar. Anslaget är uppdelat i tre delar. 800.000 kronor går till aktiva åtgärder för att främja en jämn könsfördelning bland fakultetens professorer. 530.000 kronor går till en 20-procentig anställning i Hedda Anderssons namn vid Teaterhögskolan. Och Musikhögskolan får 38.000 kronor för projektet ”Normer och genus i bandet”. 

Kvinnligt vetenskapspris till mörk materia-forskare

Ruth Pöttgen, vid Partikelfysik får L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset som delas ut för tredje gången i Sverige. Prisets syfte är att uppmärksamma och belöna kvinnor som visat stor potential inom naturvetenskap och teknik, och samtidigt erbjuda positiva kvinnliga förebilder. Ruth Pöttgen delar priset med Marianne Liebi vid Chalmers tekniska högskola. 

Hedersdoktorer undersöker manligt och kvinnligt

Kvinnors roll i fredsprocesser och flytande gränser mellan manligt och kvinnligt i samhället och i populärkulturen. Det är frågor som samhällsvetarnas nya hedersdoktorer Jacqui True och Jack Halberstam  forskar om. 

Jacqui True, professor vid Monash University i Australien, är bland annat redaktör för den kommande antologin Handbook on Women, Peace and Security (Oxford University Press) där flera statsvetare från Lund medverkar. 

Jack Halberstam är professor i genusvetenskap vid University of California och är en av den vetenskapens viktigaste teroetiker med fokus på bland annat queerteori. 

Två LU-forskare utses till Wallenberg Clinical Scholars

Thoas Fioretos som arbetar med utveckling av behandling mot akuta leukemier och Oskar Hansson vars forskning syftar till att hitta markörer som avslöjar Alzheimers och Parkinsons sjukdomar – utses till Wallenberg Clinical Scholars 2018.

Forskningsingenjör får pris för sin avhandling

Patrik Vestin, forskningsingenjör vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, har fått Alfortska priset på 40.000 kronor av Svenska sällskapet för antropologi och geografi. Priset får han för sin avhandling med titeln ”Effects of forest management on greenhouse gas fluxes in a boreal forest”.