Forskning, Tvärvetenskap

Pufendorfinstitutet fokuserar på migration

Pufendorfinstitutet har startat ett nytt tvärvetenskapligt initiativ som fokuserar på migration

– Migration har alltför länge betraktats som något som skapar problem för i-länder snarare än som en del i en global samhällsomvandling. Vi vill bjuda in till en tvärvetenskaplig diskussion som lyfter blicken från den nuvarande inskränkta och närsynta debatten, säger Sune Sunesson, föreståndare för Pufendorfinstitutet.

Initiativet löper under 2017/2018 och ska främja nya teoretiska infallsvinklar och nyskapande metoder för att granska processerna som är kopplade till migration.

– Vi kommer att börja med en seminarieserie och en större konferens, säger Mine Islar som är samordnare för initiativet. Vi hoppas att aktiviteterna kan bli en arena för samtal om övergripande aspekter av migration, som ekologi, politik, arkeologi och medicin, och välkomnar forskare från LU och andra svenska lärosäten att ansluta till och medverka i initiativet.

För mer information om initiativet eller kommande seminarier, kontakta Mine Islar, mine.islar@lucsus.lu.se.