Administration, Forskning, Utbildning

Rapport om karriärvägar: ”Satsa på meriteringstjänster”

Minska användningen av forskaranställningar och använd meriteringsanställningar i stor utsträckning, och som ett tydligt steg i ett sammanhållet akademiskt karriärsystem!
Det är två av tio rekommendationer som ges i den nu färdiga rapporten ”Goda och tydliga karriärvägar vid Lunds universitet”.

I förra numret av LUM intervjuades Mia Rönnmar, professor i civilrätt och dekan för Juridiska fakulteten, om arbetet med rapporten som nu är överlämnad till rektor. Hon konstaterade då att hanteringen av tjänster och forskarnas möjligheter till goda karriärvägar skiljer sig åt mellan de olika fakulteterna. Men det har inte hindrat henne att ge tio rekommendationer som gäller för hela universitet. I anslutning till rekommendationerna har hon utvecklat tillvägagångssättet med instruktioner och tips.

När det gäller tjänsterna bör man undvika forskaranställningar, särskilt tillsvidareanställningar som forskare och på deltid med låg sysselsättningsgrad. Både biträdande universitetslektors- och postdoktorsanställningar är att föredra och man bör analysera utmaningar inom varje fakultet för att komma över hinder för fullt användande av dessa tjänster. Vidare bör man införa en mer specifik reglering av den biträdande universitetslektorsanställningen i anställningsordningen. Överlämna till varje fakultet att fatta ett strategiskt förankrat beslut – med hänsyn till goda och tydliga karriärvägar, som en generell fakultetsgemensam norm för den biträdande universitetslektorsanställningens längd. Längden på anställningen ska anges vid utlysningen.

En del av rekommendationerna handlar om utveckling – såsom av säkerställningen kring rekrytering, det strategiska och långsiktiga arbetet av stödet för akademisk meritering, kompetensutveckling och karriärutveckling. Utveckling av det systematiska arbetet med jämställdhets- och likabehandlingsfrågor, av Lunds univeristet som internationellt lärosäte och av hur man ytterligare kan stimulera samverkan med det omgivande samhället. 

Slutligen rekommenderar Mia Rönnmar att man ska göra en noggrann översyn och revidering av anställningsordningen i ljuset av bland annat denna utredning.

Rapporten kan beställas hos carina.wickberg@rektor.lu.se

Maria Lindh