Allmänt, Forskning, Teknik

Säkerhetschef doktorerar på jobbet

Å ena sidan säkerhetschef för Lunds universitet, å andra sidan forskarstuderande vid LTH.
Det låter som en svår balansakt, men Per Gustafson menar att rollerna går hand i hand.

Säkerhetstänket går som en röd tråd genom Per Gustafsons liv. Foto: Robert Olsson

Per Gustafson får använda upp till halva sin arbetstid för studier och deltar i seminarier och kurser som andra forskarstuderande.

− Om jag sitter kvar på lektionerna så vet alla i klassrummet att det inte har hänt något, säger Per Gustafson och syftar på att säkerhetschefsarbetet alltid går i första hand. Men uppdraget innebär inte enbart akuta händelser, det är framför allt ett förebyggande arbete.

− För mig hänger säkerhetsarbetet ihop med att verka för en trygg arbetsplats där vi tar hand om varandra och motverkar tyst och mentalt våld som många gånger är grunden för trakasserier.

Men den fysiska säkerheten är också viktig.

− Vi får fler och fler digitaliserade möjligheter vad gäller säkerhet, men fysisk säkerhet är egentligen ingen rocket science idag. När jag i framtiden kommer till en dörr vill jag att den ska veta att jag är jag och släppa in mig, det är en bekvämlighetsfråga. Men dörren ska också vara låst på ett säkert sätt. Bekvämlighet och säkerhet måste gå hand i hand, säger Per Gustafson.

− I mina studier tittar jag på hur säkerhetsarbetet är organiserat vid svenska myndigheter och i det ingår mitt eget yrkesområde. Rollerna ger till varandra och jag tycker att jag har hittat en bra balans mellan dem, säger Per Gustafson.

Nyligen presenterade han sitt licentiat-arbete ”Systematiskt säkerhetsarbete och beslutsfattande” i arbetsmiljöteknik i vilket han tittar på hur säkerhetsarbete kan struktureras och förbättras. Framöver ska han bland annat undersöka hur säkerhetschefens roll ser ut vid svenska förvaltningsmyndigheter.

Att vara säkerhetschef är många gånger en livsstil, menar Per Gustafson, som har haft med sig säkerhetstänk som en röd tråd genom hela sitt yrkesliv – en tråd som under 40 år har snirklat sig mellan uppdrag som bland annat trafiklärare med egen trafik-skola kombinerat med buss- och taxiföretag, bygga krocktestbana som forskningsingenjör vid Chalmers och jobba som säkerhetshandläggare vid Högskolan i Halmstad.

− När jag i mitt bussbolag utförde skolskjutstransporter för barn med funktionsnedsättningar tyckte jag ofta att barnen satt illa i fordonet. Det inspirerade mig att försöka ta fram bättre alternativ och ledde till ett projekt om rullstolar och barns resande. Jag fick finansiering från Skyltfonden som delar ut medel till projekt som stärker trafiksäkerheten.

− Fondens pengar kommer från avgifter för personliga fordonsskyltar. Själv har jag fyra personliga nummerplåtar, så jag har både fått medel från fonden och bidragit med pengar till den, säger Per Gustafson.

Per Gustafson har också gjort en snabb vända i filmbranschen. I TV-serien ”Handbok för handlösa” som sändes i SVT 1994, fick han statistrollen som chaufför med sin egen buss.

− Jag valde att inte gå vidare inom filmbranschen, säger han och skrattar.

Jessika Sellergren

MER OM Per Gustafson

Arbetar som: Säkerhetschef vid

Lunds universitet sedan 2008.

Familj: Sambo Lena, två vuxna söner.

Bor: Södra Halland.

Inspireras av: Starka, raka och trygga personligheter såsom Cecilia Wikström, Birgitta Ohlsson och Leif GW Persson.