Forskning, Samverkan, Teknik

Samtal runt städvagn inspirerar till forskningsprojekt

En rosa städvagn är ingen vanlig syn. Men även om färgen är det första man lägger märke till, är det inte det rosa skimret som får folk att stanna och samtala.

Patrik Nilsson

Patrik Nilsson, doktorand i aerosolteknologi på LTH, diskuterar städares arbetsmiljö på Gilla jobbet-mässan.

Städvagnen är en rullande utställning på Gilla jobbet i Stockholm, en mötesplats för arbetsmiljö, och Patrik Nilsson är den som kör runt med vagnen. Han doktorerar inom aerosolteknologi på LTH och vill skapa ett samtal om städares arbetsmiljö för att planera kommande forskningsprojekt. Och det är många som vill diskutera med honom.

− Det här är ett tillfälle för oss forskare att komma i kontakt med den yrkesgrupp vi vill studera. Att få veta hur de själva ser på problemen i sin arbetsmiljö är det vi vill utgå från i vår forskning, säger Patrik Nilsson.

På städvagnen sitter mätutrustning som visar hur mycket partiklar som sprids i luften när vi använder en rengöringsspray. Patrik Nilsson sprayar och omedelbart stiger mätvärdet snabbt. De som står samlade runt vagnen uttrycker förvåning över de höga halterna.

−Oj vad högt, säger ett skyddsombud som ingår i den skara som samlats runt städvagnen.

Alla partiklar som blir en del av inomhusluften andas också vi människor in. Att få ner partiklar i luftvägarna behöver inte alltid vara farligt, men eftersom städare är en yrkesgrupp som i större utsträckning än andra har astma och luftvägsproblem så kan det finnas en koppling mellan partiklarna och deras hälsa.

− Städare kommer ofta i kontakt med farliga ämnen i sitt arbete. Att välja rätt arbetsmetoder och produkter är därför viktigt för att de ska slippa utsättas för något skadligt, säger Patrik Nilsson.

Ett mål för den kommande forskningen är att hitta gränsvärden för att förhindra arbetsmiljörisker. Värden som talar om hur mycket partiklar en rengöringsspray får sprida ut i luften utan att det innebär en hälsofara.

− Med vår forskning kan vi ta reda på hur mycket av partiklarna som fastnar i luft-vägarna och hur de påverkar hälsan. Med sådana kunskaper har vi goda möjligheter att komma med rekommendationer om lämpliga partikelhalter och därmed förbättra arbetsmiljön för städare, säger Patrik Nilsson.

Ergonomi och aerosolteknologi medverkar på Gilla jobbet för andra gången. Med utställningar och seminarier om bland annat framtidens vård, nanopartiklar och smittspridning, skapas kontaktytor mellan forskningsvärlden och besökande myndigheter, beslutsfattare och olika yrkesgrupper.

Mats Bohgard, professor och forskningsansvarig på Ergonomi och aerosolteknologi menar att det är viktigt att få in synpunkter på forskningen från den breda målgrupp som Gilla jobbet har.

– Det går att ställa frågor direkt till oss och vi kan berätta om våra resultat för deltagarna, säger han.

Gilla jobbet äger rum vartannat år och vill inspirera till arbetsmiljöarbete och skapa engagemang i

arbetsmiljöfrågor. Arrangörer är AFA Försäkring, Prevent och Suntarbetsliv.

Text: Jessika Sellergren

Foto: Jonas Jakobsson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *