Utbildning

Satsning på barn ska bredda rekrytering

Nya lundastudenter är överlag yngre och har mer välutbildade föräldrar än den svenska genomsnittsstudenten.
Det visar siffror i en LU-rapport. Trots en rad satsningar på att locka fler studenter från studieovana hem de senaste decennierna så går utvecklingen inte framåt.
Nu prövas ett större regionalt grepp och insatser riktade mot yngre barn.

Gunilla Carlecrantz projektleder LU:s satsning på breddad rekrytering och breddat deltagande.

Rapporten om breddad rekrytering vid LU är inte färdig än även om siffrorna är på plats. Nu samlas tankar från verksamheten in, liksom exempel på aktiviteter som redan idag genomförs. 

– Vi på LU har ofta svårt att förstå hur verkligheten ser ut bara en timmes resväg bort. I till exempel Bjuv är det många skol-elever som inte vet vad högre utbildning är och som aldrig har varit i Helsingborg, än mindre Lund, säger Gunilla Carlecrantz, som projektleder LU:s satsning centralt på breddad rekrytering och breddat deltagande, tillsammans med bland andra Leif Bryngfors.

Sedan 1990-talet har lärosätena ett uppdrag att göra högskolan tillgänglig för fler studenter med varierande bakgrund. På LU innebär breddad rekrytering att försöka visa att LU är ett alternativ även för den som har lågutbildade föräldrar, utländsk bakgrund, eller är bosatt i en kommun där få väljer att läsa vidare. Uppdraget gäller också att locka män till kvinnodominerade utbildningar och tvärtom. Breddat deltagande handlar om att fler ska fullfölja sin utbildning och känna sig inkluderade under sin studietid. 

– Barns drömmar i Sverige idag kan förverkligas och det borde alla barn få känna. Men det kräver att de ser det som en verklig möjlighet för dem, säger Gunilla Carlecrantz.

Att LU:s studenter är yngre än genomsnittsstudenten beror troligen på våra många långa program. Samtidigt blir de fristående kurserna färre och det passar yrkesarbetande dåligt. Det görs en rad insatser på fakultets- och programnivå som ger resultat, men det saknas ett större grepp för universitetet. Inga pengar har avsatts centralt för breddad rekrytering, men 2017 inleddes ett samarbete med bland andra Region -Skåne, kommuner och Malmö universitet som också vill bryta snedrekryteringen.

– På det sättet blir Lunds universitet en kugge i hjulet. Vi ska haka i arbete som redan görs. Tillsammans med andra regionala aktörer söker vi också gemensamma medel, allt från EU-pengar till enskilda donationer. Vi hoppas på både stora floder och små bäckar.

Man är ense om i det regionala arbetet att man behöver nå barn tidigare än idag, redan från förskolan och uppåt. LU startar nu samarbeten med partnerskolor som ligger i kommuner där få läser vidare, som till exempel Klippan och Perstorp. 

– Nu är vi ute och samtalar med kommuner och rektorer för att hitta aktiviteter där LU kan bidra. Det kan handla om ett besök på Vattenhallen eller att en student bidrar i en sommarskola eller på ett kollo. 

Sedan länge skickar LU ut SI-mentorer som regelbundet hjälper till på högstadier och gymnasier runt om i Skåne. ”Flickor på Teknis” är ett annat projekt som har funnits i över 30 år. Nu väcks även ”Skapa din framtid” till liv igen av Campus Helsingborg, som arbetar aktivt med breddad rekrytering. Det går ut på att studenter som växte upp i områden där få läser vidare återvänder till skolor i till exempel Lindängen i Malmö. Mohammed Taha växte upp i Rosengård och var som student engagerad i projektet. Som den eldsjäl han är engagerar han sig nu igen, trots att han jobbar.

– Det är så viktigt att de unga kan identifiera sig med den som kommer till deras skola. Jag brukar berätta att mina högstadiebetyg inte var höga, men att det gick ändå, säger Mohammed Taha.

Han försöker uppmuntra eleverna att våga vara annorlunda – att våga vara den som pluggar lite varje dag. Det handlar om att ändra attityder.

– Jag brukade fråga eleverna om de vet att de kan få en utbildning som är värd en halv miljon, gratis! Och att de samtidigt får nästan 3000 kr per månad, säger Mohammed Taha och tillägger att det perspektivet ofta är nytt – och viktigt – för eleverna.

 Text & foto: Jenny Loftrup