Forskning, Tvärvetenskap

Stark forskningsmiljö om Sydasien på gång

Tillsammans med Utrikespolitiska institutet inleder nu SASNET ett forskningssamarbete med fokus på Indien och Sydasien.
– Tillsammans hoppas vi etablera en stark forskningsmiljö som kan locka till sig nya forskare och utveckla internationella samarbeten, säger Andreas Johansson, ansvarig för det sydasiatiska nätverket vid LU.

Swedish South Asian Studies Network som förkortas SASNET har funnits vid LU i femton år, först som ett samarbete med SIDA men på senare år helt i LU:s regi.

Idag beskriver man sig som ett väl inarbetat nätverk med stark förankring i huvudsakligen Indien.

Samarbetet med Utrikespolitiska institutet, UI, inleds nu lägligt då SASNET går från en osäker finansiering till att ha fått sin budget permanentad, vilket Andreas Johansson tolkar som att LU visar allvar med satsningen på regionen Sydasien.

– Sverige har alltid hållit Sydasien i skymundan jämfört med Kina och Östasien, vilket är olyckligt. Utvecklingen i Indien och Sydasien är oerhört viktig för Sverige och Europa, vilket detta samarbete kommer ge oss möjlighet att lyfta fram, både i den allmänna debatten och till beslutsfattare, säger han.

Sydasien-samarbetet mellan UI och SASNET blir det första av sitt slag i Sverige och från bådas håll deklareras att man nu kommer föra samman två starka forskningsmiljöer med kompetens inom flera ämnesområden.

Maria Lindh