Forskning, Samhällsvetenskap, Samverkan

Tankesmedja med teknikfokus hos samhällsvetarna

Allt fler samhällsfunktioner påverkas av digitaliseringen och den snabba teknikutvecklingen. Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten startar man nu därför en tanke­smedja med fokus på teknik. Sociologen Carola Aili är en av initiativtagarna.

Sociologen Carola Aili är en av initiativtagarna till tankesmedjan.

Varför behövs en tankesmedja med samhällsvetenskapliga perspektiv på teknik? 

– Det finns många på fakulteten som är intresserade av frågorna och nu tar vi ett gemensamt grepp. Utvecklingen går idag oerhört snabbt inom tekniken och samhällsvetenskapen måste hänga med. Förändringarna av vardagsliv, arbete och utbildning är på väg in i nästa digitaliseringsfas. Det handlar om artificiell intelligens, hur man utvinner data ur stora datamängder (s.k. datamining) och robotteknik. 

Finns det en efterfrågan på samhällsvetare i de här frågorna? 

– Ja, industrin har förstått att vi måste vara med när den nya tekniken utformas, men själva är vi dåligt förberedda. Därför startar vi den här tankesmedjan som ska jobba både inåt mot universitetets forskare och utåt för att sprida kunskap. Såväl studenter som lärare på universitetet måste bli mer medvetna om vad det är för krav som ställs. Idag kan man till exempel se plats-annonser där man söker sjuksköterskor med programmeringskompetens, men dagens utbildningar ligger långt ifrån att kunna tillgodose det behovet på arbetsmarknaden.

Inom vilka områden finns de största utmaningarna anser du?

– Det kan gälla ansvarsfördelning, etik och demokrati. Statsvetare arbetar ju exempelvis mycket med policyfrågor och då måste de här perspektiven vara med. Också när det gäller arbetslivet är det många frågor som tornar upp sig. 

– Forskarnas egna och studenternas professionsspecifika kompetenser utmanas på gott och ont. Tankesmedjan behöver arbeta med analys av kursplaner för att se i vilken mån de förbereder studenterna för det digitala arbetslivet. Kanske behövs nya typer av kritiska förmågor? Vi behöver också se över vår forskningsinfrastruktur. 

Hur ser det ut med digitaliseringskompetensen vid Samhällsvetenskapliga fakultetens yrkesutbildningar? 

– Jag skulle tro att Socialhögskolans socionomutbildning har kommit längst när det gäller att utbilda sina studenter, de blivande socionomerna, i digital kompetens. De behöver kompetensen för att kunna påverka de digitala verktyg som används inom socialtjänsten.

– Statsvetaren Maria Hedlund håller på att utveckla ett masterprogram om artificiell intelligens inom ramen för fakultetens Graduate School. Intresset för det verkar vara stort trots att det beräknas dra igång först 2020.

Vad blir det första steget för tanke-smedjan?

– Från om med april anordnar vi en rad workshops vid fakulteten och jag hoppas att alla som är intresserade har möjlighet att delta. Wallenbergstiftelsen gör en jättesatsning på AI och anordnar i samband med detta en rad konferenser vid olika lärosäten. Vi inom tankesmedjan har deltagit i några av dessa. Ofta som enda samhällsvetare, så det verkar inte vara så att samhällsvetare vid andra lärosäten ligger längre fram.

Ulrika Oredsson

Planerade workshops

• Introduction to artificial intelligence and robotics – 13 april 

• Health Sector and the new generation technology and new fields for using old technics – 17 april

• We invent problems and needs at the faculty – 27 april

• Work Environment 4.0 – 12 oktober

• The symbiosis between digitech and the neoliberal governance of the work force – 26 oktober