Utbildning

TEMA |Nya studenter: Utveckling med förhinder

Tre mooc-kurser till att börja med, på sikt gärna fler och minst en per fakultet. Så lät det i Utbildningsnämnden för ett par år sedan. Men nu har man fått kalla fötter och sagt nej till en ny klimat-mooc i väntan på en statlig utredning. Pionjärerna på Internationella miljöinstitutet är besvikna, men kör på ändå.

Mooc-lok stopp LITEN

Stopp för mooc-loket?

– Utbildningsnämnden verkar ha dålig koll på 2000-talets utbildningstrender. De försöker stoppa en utveckling de inte har kontroll över, menar Kes McCormick på Internationella miljöinstitutet IIIEE.

Kollegan Peter Arnfalk håller med:

– Det här är ett bakåtsträvande beslut. Vi har utbildat personal, byggt upp know how och tekniska resurser som vi vill använda, säger han.

Mooc-kurser skulle bli innovationsloket mot framtiden där kunskaperna skulle spilla över på campusundervisningen och stimulera e-lärande i allmänhet. Mot den bakgrunden startade förra året juristerna, medicinarna och Internationella miljöinstitutet var sin mooc-kurs.

Varje mooc-kurs fick en miljon kronor av universitetsgemensamma medel – varav en del utgjordes av hjälp från utvecklingsenheten CED – och löfte om fortsatt stöd under tre år. Resultatet är gott visar en första utvärdering. Kurserna håller hög kvalitet, de har lockat tiotusentals deltagare världen över och bidragit till en pedagogisk nytändning hos arrangörerna.

Internationella miljöinstitutets Greening the Economy fick över 20.000 registrerade deltagare. Lärarna jobbade i team, de kände att de nådde ut och gjorde skillnad. Inför det stora FN-klimatmötet i Paris i december ville de satsa på ytterligare en mooc-kurs – om hållbara städer. Eftersom man finansierade mooc-kursen med egna medel trodde man på klartecken. Men Utbildningsnämnden sa nej – med fördröjning. Ansökan lämnades in i april, sköts upp på nämndens maj-möte och avslogs slutligen på septembermötet.

– Vi är besvikna. Och förvånade. Det är en märklig kovändning, tycker Kes McCormick och Peter Arnfalk på IIIEE.

De uppskattar att universitetet stöttat utvecklingen av den första mooc-kursen, men avslaget i nämnden dämpar entusiasmen.

Kes McCormick förstår problemet med underfinansierade campusutbildningar. Detta måste lösas, säger han, men kan inte se varför det ska hindra mooc-kurser som finansieras med externa medel och som bidrar till en kompetens- och teknikutveckling som hela LU har glädje av på sikt.

Mooc-kurser är dessutom ett suveränt sätt att föra ut forskning, och nå ”impact”, dvs. påverka samhällsutvecklingen, menar han. Impact är ett av de främsta målen i EU:s innovationsprogram Horizon 2020, där ju LU-forskare söker anslag.

Utbildningsnämndens nej innebär inte totalstopp för mooc-satsningen på Internationella miljöinsitutet. Institutet kommer även fortsättningsvis ge Greening the Economy och i höst med ett speciellt fokus på delkursen Sustainable Cities. Syftet är att sprida kunskap om hur man kan minska de fossila utsläppen i städerna.

Också Ekonomihögskolan EHL ansökte i våras om att få starta en mooc-kurs med egna medel, men drog tillbaka ansökan. Kristina Eneroth, prorektor på EHL, har ändå svårt att förstå Utbildningsnämndens ”lappkast”.

– Uppenbarligen var det tidigare bra med mooc-kurser vid LU, men nu ska vi vara försiktiga. Väldigt försiktiga. Jag hoppas att det inte är någon ny linje att Utbildningsnämnden ska ha synpunkter på vad enskilda fakulteter gör med sina externa medel i andra frågor framöver, säger hon.

Britta Collberg

Se övriga artiklar i temat:

LU tonar ner sin roll i mooc-samarbete med tyskt universitet

– Vi backar inte när det gäller e-lärnade

Ta hand om mooc-pionjärerna!

Utnyttja studenternas webbkunskaper

Bejaka googlegenerationens informationskompetens

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *