Utbildning

TEMA | Nya studenter: – Vi backar inte om e-lärande

– Vi hejar på dem som arbetar med mooc-kurser. Men i dagsläget ser jag, som ansvarig för universitetet som helhet, ingen annan möjlighet än att avvakta med nya mooc-kurser tills de juridiska och formella frågorna är utredda, säger prorektor Eva Wiberg, ordförande i Utbildningsnämnden.

Eva Wiberg, prorektor vid Lunds universitet sedan maj 2012.

Eva Wiberg, prorektor vid Lunds universitet sedan maj 2012.

Utbildningsnämndens nej till Miljöinstitutets ansökan om en ny mooc-kurs betyder inte att Lunds universitet backar vare sig när det gäller mooc-kurser eller allmän utveckling av e-lärande, menar Eva Wiberg.

– Vi är en myndighet och måste följa regelverket. Samtidigt driver vi på och har hunnit en bit på väg. Lunds universitet kan förstås inte förbjuda fakulteterna att producera nya mooc-kurser, men inom ramen för det universitetsgemensamma mooc-projektet vill vi invänta den nya UKÄ-utredningen som ska vara klar i februari, innan det genomförs fler mooc-kurser i universitets namn. Vi förbereder också ett inspel till utredningen tillsammans med Chalmers och KTH, säger hon.

Men tar man inte en risk om man lägger hinder i vägen för mooc-pionjärerna?

– Så kan man förstås se det. Men Internationella miljöinstitutet kan ge sin nya kurs inom ramen för sin första mooc-kurs. Detta har jag rett ut i samtal med institutets föreståndare Lena Neij, säger Eva Wiberg.

Det har från början funnits en ambivalens i Utbildningsnämnden gentemot mooc-kurser. Studentrepresentanterna har varit bland de mest skeptiska. De befarar att de öppna digitala gratiskurserna dränerar campusutbildningen på ytterligare resurser.

Men de är också angelägna om att få utrett juridiska frågetecken. Skattepengar ska exempelvis gå enbart till utbildning eller forskning – om mooc-kurser inte kan hänföras till endera kategorin blir skattefinansieringen olaglig.

Även intyg är en gråzon. Mooc-plattformen Coursera, som Lunds universitet anlitar, tar betalt för att utfärda intyg. Studenterna ifrågasätter om detta inte blir avgiftsutbildning och om det över huvud taget är lagligt.

– Vi ska vara på bollen och röra oss framåt, men inte gå emot lagen, kommenterar Cecilia Schoug, ordförande för LUS, Lunds universitets studentkårer.

Studenterna efterlyser också ett uttalat syfte med mooc-kurser från Lunds universitets sida. De vill invänta resultaten från en ny styrgrupp som Utbildningsnämnden tillsatt och som ska dra upp riktlinjerna. Är mooc-kurser högskoleutbildning? Ska de betraktas som marknadsföring eller tredje uppgiften istället?

Styrgruppen leds av Lena Eskilsson, vice-dekan för samhällsvetarna, och förväntas lägga fram förslag till riktlinjer i februari, samtidigt som UKÄs utredning är klar.

Förutom de första tre mooc-kurserna beslutade Utbildningsnämnden i december 2014 att skapa ytterligare tre med främst en intern målgrupp, dvs. studenter och lärare. Två av dessa syftar till att hjälpa studenter att utveckla sitt akademiska skrivande.

– Mooc-kurser kan ju ses som ett sätt att rekrytera, men här handlar det alltså om att öka delaktigheten och chansen att lyckas med studierna för studenter som redan läser vid Lunds universitet, säger Lena Eskilsson.

Text: Britta Collberg

Foto: Kennet Ruona

För resten av artiklarna i temat se ”Pedagogisk utveckling med förhinder”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *