Forskning, Samhällsvetenskap, Samverkan

Tema: – Politikernas miljöbeslut baseras inte enbart på forskning

Forskarna behöver bli mer medvetna om hur politiker arbetar. För att verkligen nå resultat behövs ökad kunskap om vad som ligger bakom politiska beslut och att kommunicera det man vill uppnå på ett begripligt sätt.
Det anser statsvetaren Åsa Knaggård, som forskar på relationen mellan vetenskap och politik.

Asa Knaggard

Statsvetaren Åsa Knaggård forskar på relationen mellan vetenskap och politik.

– Jag tror att många forskare upplever det som frustrerande svårt att påverka politiker. ”Jag gör allt för att ta fram kunskap och så skiter de ändå i det”. Men man måste komma ihåg att politiker bara använder vetenskapen som en del i sitt beslutsfattande. Många andra faktorer som ideologi, maktspel och vad man faktiskt kan få igenom i riksdagen påverkar också, säger hon.

För att få genomslag i faktiska beslut räcker det inte bara att presentera policys och vetenskapliga rapporter. Åsa Knaggård tror att forskarna måste satsa mer på den tredje uppgiften och kommunicera bättre och faktiskt komma ut och träffa de människor man vill påverka. Samtidigt tar det tid att bygga upp kontaktnät, vilket kräver ett mycket större engagemang från forskaren, betydligt mer än vad många tror.

– Forskare måste kunna anpassa sig och ändra hur de talar om en fråga. Forskare är tränade att vara neutrala och att inte dra slutsatser som de inte har belägg för. Det skapar problem när de pratar med politiska aktörer. Dessa måste få reda på vilka konsekvenser något får och då måste man som forskare lyfta in värderingar. Man måste våga göra kopplingar för att det ska bli viktigt, säger Åsa Knaggård.

I dag har forskningen svårt att få tillräcklig ”impact”, inte minst eftersom det är svårt att konkurrera om politikernas och allmänhetens uppmärksamhet med alla tanke-smedjor, institut och lobbygrupper.

– De har tid, pengar och en tydlig agenda. Det vi har är trovärdigheten. Om man tar ställning är man inte neutral och vår trovärdighet bygger till viss del på att vi upprätthåller myten om att vi är neutrala. Enligt mig finns det ingen helt neutral forskning. Men det gäller att vara tydlig med vilken hatt man har på i olika situationer, säger Åsa Knaggård.

Samtidigt är det inte forskarens uppgift att fatta beslut. Åsa Knaggård framhåller att det alltid är politikerna som har ansvaret. De kan inte skylla på forskarna om något går snett.

– Men deras beslut underlättas om de får tydliga besked från vetenskapen som de kan ha som underlag, säger hon.

Jonas Andersson

Övriga artiklar i LUMs tema ”Hållbart” se Dags att handla – för vem?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *