Samverkan, Teknik

Tema: – Utveckling av kollektivtrafiken bör i högre grad baseras på forskning

Sverige har som mål att om femton år ska inte längre våra fordon drivas av fossila bränslen. Nu forskas det intensivt om hållbara transportlösningar, bland annat vid K2 i Lund som är ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. John Hultén som är föreståndare för K2 berättar mer.

John Hulten

John Hultén är föreståndare för K2, det nationella kunskapscentret för kollektivtrafik.

Vad behövs för att nå målet om fossil-fria transporter?

– Vi behöver tänka mer i form av helhetslösningar. Det är lätt att säga att vi ska ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030, men för att åstadkomma det krävs oerhörda insatser. Både för att bygga upp en infrastruktur och för att byta ut fordonsparken. Det är dags att handla nu.

Vad gör K2?

– Hos oss pågår flera forskningsprojekt kring nya kollektivtrafiklösningar. Elfordon börjar bli mer och mer intressanta. Vi behöver fundera på hur en elektrifiering av fordonen påverkar stadsmiljön, vilken finansiering som behövs och vem som ansvarar för vad när en ny infrastruktur måste byggas upp.

– För att få mer kunskap håller vi just nu på att starta upp ett stort tvärvetenskapligt projekt. Här hoppas vi att Lund kan bli en demonstrationsstad för elektrifierade transporter. Redan nu är också ett stort projekt med elbussar på gång i Ängelholm och sedan några år finns eldrivna trådbussar i Landskrona.

Vad händer då med biogassatsningen för bussar? Ska det bli trådbussar eller spårväg i stället nu?

– Det är just sådana frågor vi behöver titta närmare på. Genom att sammanföra forskare inom fordonsteknologi, energi- och miljösystem, finansiering, stadsplanering och så vidare kan vi få ett bättre helhetstänkande. Det är viktiga frågor. Kollektivtrafiken kan gå före i omställningen till hållbara transporter.

Hur nöjd är du med forskningens inflytande på utvecklingen?

– Det finns mer att göra. Arbetet med att utveckla kollektivtrafiken behöver i högre grad baseras på en vetenskaplig grund.

 

Behöver forskaren förändra sin roll?

– Att få mer genomslag för forskningen är ett gemensamt ansvar för både forskaren och aktörer i det omgivande samhället. Ett sätt är att involvera samhällets aktörer i forskningsprocessen, snarare än att bara betrakta dem som mottagare av forskningsresultat. Vi behöver fler ”gränsgångare” som kan fungera som bryggor mellan forskning och praktik.

K2 drivs av Lunds universitet, Malmö högskola och VTI i samarbete med Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne samt med stöd av Vinnova, Formas och Trafikverket. Läs mer: www.k2centrum.se

Nina Nordh

Övriga artiklar i LUMs tema ”Hållbart” se Dags att handla – för vem?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *