Samverkan, Utbildning

Tema: – Vår nätkurs sprider grön ekonomikunskap över hela världen

Genom sin gratiskurs på nätet, en MOOC om grön ekonomi, har det redan utåtriktade Internationella miljöinstitutet hittat ytterligare ett sätt att påverka världen. En tredjedel av deltagarna på den nya nätkursen kom från utvecklingsländer där det annars är svårt att få miljöutbildning.

Lena Neij

Lena Neij är föreståndare för Internationella Miljöinstitutet som anordnar kursen i grön ekonomi.

Lena Neij är föreståndare för Internationella Miljöinstitutet – ett ställe där forskarna inte vill vara ifred. Att kommunicera med samhället och undervisa kommande generationer är högt värderat, antingen det sker via konkreta samarbeten, via nätet eller på masterprogrammet på campus.

– Vi nådde både studenter och yrkesverksamma med vår MOOC, till exempel ett par personer på Finansdepartementet, som troligtvis inte hunnit gå kursen annars, berättar Lena Neij.

Att få forskare att ställa upp och lägga ner tid och engagemang på att göra gratis videoutbildning på nätet – det är institutets första MOOC – var heller inte svårt. Möjligheten att nå 10.000-tals deltagare över hela världen lockade. Över 20.000 personer från 177 länder skrev in sig på ”Greening the Economy – Lessons from Scandinavia”. Hur aktiva kursdeltagarna var varierade mycket, från att de gjorde varenda uppgift till att bara registrera sig. Men lärarna och produktionsteamet med Peter Arnfalk i spetsen satsade hårt på hög kvalité, något som de mycket positiva utvärderingarna vittnar om. 175.000 gånger har videolektionerna visats.

– Vi har haft roligt när vi har arbetat med vår MOOC. För oss är det viktigt att arbeta internationellt och nå ut brett och det har vi verkligen gjort. Nu planerar vi att göra fler nätkurser.

MOOCs-deltagare har redan dykt upp på Miljöinstitutet på Krafts torg i Lund, någon kom ända från Kina för att rekognosera. Av de som har gått Greening the Economy säger hela 80 procent att de skulle vilja fortsätta läsa kurser från Lunds universitet.

– Vi tror att vår MOOC kommer att locka fler studenter till vår masterutbildning. Att den har lett till att många blir intresserade av våra utbildningar har vi redan sett.

I september–oktober kommer kursen att gå en andra omgång, nu med betydligt mindre arbetsinsats av lärarna eftersom video-lektionerna redan finns. Men varje vecka hålls diskussioner via nätet mellan lärare och deltagare.

Text: Jenny Loftrup

Foto: Gunnar Menander

Fotnot. MOOC är en förkortning av Massive Open Online Course och LU har producerat tre MOOCs sedan februari 2014. Gensvaret och genomslaget har varit stort. Resultat för alla tre kurserna redovisades vid ett majseminarium som finns att se på LUs moocsblogg: http://lumoocs.blogg.lu.se/

Övriga artiklar i LUMs tema ”Hållbart”: Dags att handla – men för vem?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *