Forskning, Medicin

TEMA | Brukarmedverkan: Viktigt med etiken vid brukarmedverkan inom psykiatrin

– Forskningsetiken blir extra viktig när det gäller brukarmedverkan, inte minst när det gäller psykiatrin. Det är ju ett känsligt område där alla har egna synpunkter, menar lektorn i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning Bengt Svensson.

Att en pensionär intervjuar andra äldre om hur de upplever en viss trafikmiljö är ganska okomplicerat. Mer komplicerat blir det när en person med egen erfarenhet av psykiatrisk vård intervjuar en annan om någon psykosocial fråga.

Därför har man på CEPI – Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser – alltid en genomtänkt utbildning av brukare som ska hjälpa till med datainsamling. Utbildningen tar bland annat upp frågor om sekretess och objektivitet.

– Vi gör också en uppföljning med brukarna när de hunnit göra ett antal intervjuer. Då vill vi ta reda på om frågorna fungerat, hur kontakten med intervjupersonerna har varit, och om det finns några problem som borde lösas, säger Bengt Svensson.

CEPI började redan 2007 att rekrytera brukare som varit antingen patienter eller anhöriga till patienter inom psykiatrin. En del av dem deltar fortfarande i samarbetet, vilket blivit allt mera värdefullt.

– De är till stor nytta när det gäller både att planera nya projekt och att värdera rådata vi samlat in. Vissa svar som vi får in kan vara svåra att tolka, men brukarna kan hjälpa oss att förstå vad som menats.

– Genom att dessa brukare varit med oss så länge, så lär de sig vad som är möjligt att göra och inte göra inom forskningen. De blir också så trygga att de kan ge även negativa synpunkter, vilket många drar sig för att göra i början, förklarar Bengt Svensson.

Ingela Björck

FOTNOT. CEPI är ett nationellt centrum med bas vid LU, se www.med.lu.se/hv/cepi

För övriga artiklar i temat se ”Brukarmedverkan – så funkar det!”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *