Priser/utmärkelser

Utmärkelser & Priser

Ett axplock av priser och utmärkelser under senhösten 2017.

MAG-TARM-PRIS. Docent Jan Marsal får 500.000 kronor i anslag från Stiftelsen Konsul Thure Carlssons minne för att kartlägga mag-tarmkanalens immunsystem vid tarmsjukdomarna Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Lika mycket från samma stiftelse får forskaren Ulrike Voss för att studera doftreceptorer, eller s.k. flyktiga substanser – i den omgivande miljön.

FORMASPENGAR. Maja Essebo, vid hållbarhetscentrumet LUCSUS, har fått 2,8 miljoner till ett forskningsprojekt som handlar om myter och amerikansk politik. Från samma råd vid samma center får Elina Andersson och Ellinor Isgren 2,9 miljoner kronor för att fortsätta sin forskning om skadedjursbekämpning och miljörättvisa i Uganda.

KVANTMILJARDER. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse anslår totalt 1,6 miljarder kronor under tio år till två separata forskningsprojekt inom kvantteknologi och AI. LU ingår i båda satsningarna som koordineras av Chalmers respektive Linköpings universitet och där KTH också ingår. Bland lundaforskare som deltar i projektet kan nämnas Stefan Kröll, professor i atomfysik och Karl-Erik Årzén, professor i reglerteknik.

CANCERMILJONER. Cancerfonden delar ut 77 miljoner kronor till Lunds universitet. Av dessa går 31,65 miljoner till nya beviljade forskningsanslag. Bland dem som tilldelas större anslag hör professor Mef Nilbert och docent Daniel Bexell.

FOLKRÄTTSANSLAG. Professor Ulf Linderfalk har fått 6.5 miljoner kronor från VR till ett projekt som handlar om hur man definierar folkrättens speciella regimer. ”Diskretionsutövning som lackmus-test”. I projektet deltar även professor Eric de Brabandere från Leidens universitet och jur.dr Anna Nilsson från LU.

NYA HEDERSDOKTORER. Naturvetenskapliga fakulteten har utsett två hedersdoktorer för 2018. Det är Peter Cederström, en pensionerad gymnasielärare i Eslöv som parallellt med lärarjobbet har odlat en enorm passion för såväl insekter som fossil. Samt Anne Borg, fysikprofessor och prorektor vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim. Hon har regelbundet bedrivit forskning om material-  och ytfysik vid MAX-laboratoriet där hon också haft styrelseuppdrag.

PEDAGOGISKT PRIS. Elsa Trolle Önnefors, universitetslektor i rättshistoria på Juridiska institutionen får studenternas pedagogiska pris. Hon prisas för stort fokus på pedagogik och lyhördhet gentemot studenterna samt sitt sätt att använda olika undervisningsmetoder.

ARKITEKTURPRIS. Skissernas museums nya utbyggnad ritad av Elding Oscarson har tilldelats Kasper Salin-priset i arkitektur för ”vackra och välkomnande rum som kan lyfta verksamheten till nya nivåer”.