Forskning

– Våga säga upp forskare om det behövs

Sveriges unga akademi har nyligen genomfört en turné bland landets lärosäten och haft karriärseminarier med unga forskare där även dekaner och andra i ledningarna deltagit.
– Förhoppningen är att läro­sätena ska våga använda de biträdande lektoraten, säger Kristian Pietras som är akademins ordförande. En förutsättning för det, menar han, är också att man måste våga säga upp forskare vid medelsbrist och våga säga nej vid prövning till befordran. Allt för ett sundare anställningsklimat med ökad mobilitet.

Kristian Pietras är ordförande i Sveriges unga akademi.

Tydlighet vid utlysningar och transparens vid tjänstetillsättningar är viktiga krav från Sveriges unga akademi. Och tydligheten är viktigare än tryggheten när det handlar om goda karriärvägar.

– Det är inte alltid forskarvärlden som trycker på för fasta anställningar tidigt i karriären. Om förutsättningarna för befordran är kända så att man har något att förhålla till sig går det leva med osäkra anställningar ett tag, säger Kristian Pietras, professor i molekylär medicin vid LU. 

Tydligheten bör yttra sig i precis vad som krävs för den aktuella tjänsten och redan i utlysningen vad man sedan ska ha uppnått för att prövas för befordran. Transparensen vid tillsättningen är sedan något som även gynnar jämställdheten. 

– Om jag har insyn i en tillsättning kan jag reagera på om det finns andra sökande av underrepresenterat kön som är lika lämpliga och som borde beaktas vid tillsättningen, tycker han. 

Mobiliteten är viktig – att forskare vågar lämna sitt eget lärosäte och att lärosätena vågar anställa forskare utifrån. Så fungerar det inte alls enligt en rapport som SULF (Sveriges universitetslärarförbund) nyligen presenterat ”Utlysningar – ett spel för galleriet? Två av fem anställningar har bara en sökande och tre av fyra tillsätts med en intern sökande, visar rapporten. Kristian Pietras är inte ett dugg överraskad. 

– Alla vet att det är så, säger han.

 Som chef för en forskargrupp har han förståelse för att man gärna anställer någon som man redan känner och som passar i gruppen. 

– Som arbetsgivare är jag också trygghetsnarkoman – men för att få full potential i forskargruppen bör man våga bejaka det oväntade.

De biträdande lektoraten på fyra till sex år som regeringen nu beslutat om, ersätter de tidigare tjänsterna som forskningsassistent. Sveriges unga akademi tycker att det är bra med större flexibilitet när det gäller längden på tjänsterna. 

– Inom medicin, till exempel, tar det i regel längre tid att meritera sig, något som inte är unikt för Sverige. Men inom andra ämnesområden kan det fungera bra med fyra år, säger Kristian Pietras.

Men akademin är inte nöjd med att man ändrat gränsen för hur långt efter sin disputation som man kan anställas som biträdande lektor. En forskningsassistent-tjänst kunde man få upp till sju år efter disputationen – men nu är det fem år som gäller.

– Fem år är en relativt kort tid om vi vill främja mobilitet, både geografiskt och ämnesmässig. För yngre forskare som vill angripa nya och djärva frågeställningar kan det ta längre tid att etablera sig.

Sveriges unga akademi uppmanar också lärosätena att ta till vara kompetensen och engagemanget hos unga forskare genom att bjuda in dem i beslutande organ. Akademin värnar om det kollegiala ledarskapet och Kristian Pietras förordar ett akademiskt ledarskap där man kan kombinera vetenskaplig skicklighet och administrativ kompetens.

– Utomlands är det mycket vanligt med starka forskare som akademiska ledare och då med ett bra administrativt stöd. Men här i Sverige är vi generellt dåliga på den typen av stöd, menar Kristian Pietras.

Text & foto: Maria Lindh

FAKTA Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi är en tvär-vetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige, med en verksamhet som vilar på tre ben: tvärvetenskap, forskningspolitik och utåtriktat arbete. Akademin är en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten. -Sveriges unga akademi bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har idag 35 ledamöter. 

Läs även Luddiga karriärvägar ska bli tydliga