Priser/utmärkelser

180 miljoner till lundaforskare från Wallenberg-stiftelse

Följande fem projekt inom medicin och naturvetenskap får sammanlagt 180 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenberg stiftelse.

Peter Schurtenberger med kollegor på Kemiska institutionen får 42 miljoner kronor för forskning inom så kallad kolloidkemi. Forskarna ska bland annat undersöka hur signalöverföring mellan cellers membran och omgivningen görs via kolloidala partiklar. Forskningsfältet har breda tillämpningsområden inom såväl teknik som biologi och medicin. Viktiga tekniska tillämpningar finns inom materialvetenskap, läkemedelsindustri, livsmedelsindustri och nanoteknologi

Melvyn Davies, professor i astronomi, får tillsammans med Anders Johansen och Birger Schmitz drygt 22 miljoner kronor för ett samarbetsprojekt mellan geologer och astrofysiker. Med utgångspunkt från utomjordiska mineral i havsbottensediment kan man rekonstruera astronomiska händelser flera hundra miljoner år bakåt i tiden. Genom att jämföra de astronomiska observationerna med geologiska data från jorden kan lundaforskarna bestämma hur och om astronomiska händelser sammanfaller med exempelvis istid och massutdöenden.

Stefan Karlsson, professor i molekylärmedicin får 43 miljoner kronor för ett projekt som ska ge en inblick i hur stamceller är organiserade och hur de kan anpassa sig efter organismens behov. Projektet är ett omfattande samarbete mellan forskare vid Lunds universitet och Karolinska institutet. En ökad förståelse för hur stamcellssystemet är organiserat kommer att ge nya kunskaper om hur kroppen återhämtar sig vid skada och hur stamceller skapar nya organ och vävnader

Professorn i proteinkemi Anna Blom får 29 miljoner kronor för forskning om det så kallade komplementsystemet, en del av kroppens medfödda immunförsvar.
Anna Blom vill fördjupa sig i ett oväntat fynd som hennes grupp publicerat i våras, nämligen att komplementsystemet finns även i de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln. Forskningen, som ska utföras i samarbete med diabetesforskaren Erik Renström och biokemiprofessorn Sara Snogerup Linse, kan på sikt ge möjligheter till nya sätt att behandla diabetes.

Mikael Sigvardsson är professor på Stamcellscentrum i Lund och specialist på leukemi och andra blodsjukdomar och får 42 miljoner kronor. Medan cancer i regel är en sjukdom som drabbar äldre, så är just leukemi en av de sjukdomar som inte sällan drabbar barn. Sjukdomen tar sig dock delvis olika form hos äldre och yngre patienter. Mikael Sigvardsson och hans medarbetare, bl.a. David Bryder och Joan Yuan från Stamcellscentrum och Thoas Fioretos från Klinisk genetik, vill i det KAW-stödda projektet försöka förstå kopplingen mellan ålder och leukemisjukdomens utveckling.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *