Priser/utmärkelser, Tvärvetenskap

2017 års hedersdoktorer utsedda

De flesta fakulteter har nu utsett sina hedersdoktorer som promoveras den 2 juni i Lunds domkyrka. Följande hedersdoktorer har utsetts:

JURIDISKA FAKULTETEN: Dag -Michalsen, professor i rättshistoria vid Oslo universitet. Hans forskningsintressen är norsk, nordisk och europeisk rättshistoria med tyngdpunkt på den konstitutionella rättens utveckling.

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN: Psykologen Marian Bakermans-Kranenburg vid Leidens universitet. Hon har undersökt genetiska och miljömässiga bidrag till hur barn anknyter till sina föräldrar. Jaber Gubrium vid University of Missouri. Hans forskning handlar om hur människor förstår och tolkar sin vardagsverklighet.

MEDICINSKA FAKULTETEN: Professor Dame Frances Ashcroft, genetiker och fysiolog vid Oxford University. Hon är en av Storbritanniens främsta forskare med fokus på diabetes och insulinutsöndring. Elizabeth Tanner, professor i biomedicinska material vid Glasgow University. Hon forskar om utveckling av biologiska material för att ersätta och stödja ben. Göran Bundy, diplomat och utbildad jurist vid LU. Hans stora engagemang för medicinsk forskning ledde 2013 till grundandet av stiftelsen Syskonen Eva och Göran Bundys stiftelse till stöd för medicinsk forskning vid Lunds universitet.

HUMANISTISKA FAKULTETEN: Baruch Fischhoff, beslutsforskare, psykolog och professor vid Carnegie Mellon University i Pittsburgh, USA. Ulrike Hahn, professor i psykologi vid Birkbeck University i London. Hon har visat hur abstrakta teorier om tänkande och rationalitet som utvecklats i Lund kan tillämpas inom en rad samhällsområden. Stellan Skarsgård, skådespelare. Han har en bredd i sin karriär som är unik både för svenska och internationella aktörer. Han har haft betydande inflytande i den amerikanska filmindustrin, samtidigt som han haft framträdande roller i några av vår tids mest uppmärksammade europeiska filmproduktioner. Per T. Ohlsson, journalist, författare och Senior Columnist i Sydsvenska dagbladet. Han har genomgående i sina böcker och tidningskrönikor visat att han besitter stora historiska kunskaper, särskilt om 1900-talets svenska och internationella politiska historia.

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN: –Londa Schiebinger professor i vetenskapshistoria vid Stanford University i USA. Hon tillhör världens främsta experter inom sitt område och har under lång tid varit aktiv i forskning och utveckling av ett genusperspektiv inom det naturvetenskapliga området.

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA: Henrik Madsen, professor vid Danmarks Tekniske Universitet – världsledande forskare inom matematisk statistik, tidsserieanalys och dynamiska system. Anna Stenstam, doktor i fysikalisk kemi och är VD för CR Competence. Hon har bidragit till LTH:s internationella samarbete, kopplade till MAX IV och ESS, och arbetar för ökad samverkan mellan näringslivet och universitetsvärlden. Karin Adelsköld, komiker, programledare, teknikjournalist, bloggare, samhällsdebattör och teknikambassadör. Hon är sedan 2009 ledamot i IVA:s näringslivsråd. Under flera år drev hon tekniksajten Lilla Gumman – av tjejer, för alla.

TEOLOGISKA FAKULTETEN: Paula Fredriksen, f.d. professor vid Boston University, numera Hebreiska universitetet i Jerusalem. Hennes forskning anknyter till flera framgångsrika ämnen inom Teologiska fakulteten i Lund. Hartmut Lehmann, historiker och honorärprofessor i kyrkohistoria vid Christian-Albrechts-Universität i Kiel. Han har varit direktor för det tyska historiska institutet i Washington D.C., och vid Max-Planck-Institutet för historia i Göttingen.

KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN: Mary Kelly, legendarisk konstnär, feminist och pedagog vid University of California. Hon har haft stor påverkan på utvecklingen av den konceptuella konsten – en form där konceptet eller idén är viktigare än det materiella eller estetiska.

Fotnot: Ekonomihögskolan hade vid LUM:s pressläggning inte utsett sina hedersdoktorer.