Humaniora, Samverkan

Pilotprojekt om integration i Öresundsregionen

Centrum för Öresundsstudier har nyligen beviljats 335.000 kronor för att starta ett pilotprojekt.

Fokuset är hur forskningen kan bidra till att överskrida de allt tydligare kulturella och nationella gränserna i Öresundsregionen i samband med den aktuella flyktingsituationen. Förhoppningen är att fördjupa kunskapen om migration och flyktingpolitik och öka dialogen mellan Sverige och Danmark kring dessa frågor. Bland annat ska man genomföra en studie om hur dagens flyktingar ser på Öresundsregionen och hur de ser på möjligheten att själva bidra till att bygga upp en mångkulturell region.