Administration

Administratörer finputsade jobbengelskan i Nottingham

Att få chansen att förbättra sin arbetsengelska på brittisk mark har länge varit ett önskemål från teknisk-administrativ personal på LU. Nu har den första pilotkursen hållits vid Nottinghams universitet.

Isabella Grujoska och hennes kurskamrater från LU uppskattade språkkursen och jobbskuggningen i Nottingham.

– Det var jättekul, intensivt och fullspäckat. Och min matchning med brittiska kolleger var perfekt, jag har fått så mycket med mig hem, säger Isabella Grujoska, som är arbetsmiljösamordnare på HT-fakulteterna.

TA-personal förväntas ofta att smidigt kunna växla över till engelska i arbetssituationer, trots att de ofta saknar forskarnas ständiga kontakt med språket. Det finns redan flera kurser i engelska för medarbetare som hålls på SOL, men detta är den första kursen där språkundervisning blandas med jobbskuggning av brittiska kolleger. De fjorton LU-medarbetare som åkte iväg arbetade inom kommunikation, ekonomi, vaktmästeri och många andra yrken. 

– Jag känner mig rätt säker på engelska, men har fått mer flyt i jobbengelskan och även blivit bättre på artigt ”smalltalk”, säger Isabella Grujoska, arbetsmiljösamordnare på HT.

Om man bara direktöversätter från svenska till engelska är risken stor att man uppfattas som burdus. Det gäller att lägga till många extra ”please”, oftare be om lov och inte vara alltför rakt på sak. Fjorton LU-medarbetare deltog på femdagarskursen. Utvärderingarna visar att de var mycket nöjda. 

– De var väldigt välkomnande och det var enormt välplanerat. På förmiddagarna fick vi träna på fraser och uttryck som vi sedan använde under eftermiddagen när vi alla slussades till olika avdelningar för att träffa dem med liknande jobb i Nottingham. 

Isabella Grujoska besökte två olika avdelningar som arbetade med arbetsmiljö och lika villkorsfrågor på olika nivåer och utbytte erfarenheter. En skillnad i fysisk arbetsmiljö var att de allra flesta satt i öppna kontorslandskap och att det inte fanns någon naturlig plats att äta på jobbet, inga särskilda personalrum.

 – Det fanns inga naturliga pauser under dagen, folk satt och åt vid sina datorer. Det verkade inte finnas en lunchkultur på samma sätt som hemma, än mindre fikakultur.

Den del av den centrala HR-avdelningen som Isabella Grujoska besökte hade fokus på inkludering och välmående, och det var dit man skulle vända sig vid trakasserier eller särbehandling. Just nu drevs en kampanj för att få fler att röra på sig mer, men samtidigt var förutsättningarna inte ultimata – det fanns få cykelställ och hop on-hop off-bussar transporterade hela tiden människor över campus.

– De blev väldigt intresserade av vår friskvårdstimme och friskvårdsersättning, säger hon.

I Sverige är det förbjudet att registrera etnicitet och ordet ras används inte ens i lagar eller offentliga dokument. Men på universiteten i England jobbar man med mångfald på ett annat sätt och rapporterar även in siffror nationellt bl.a. om vilken etnisk grupp medarbetarna tillhör.

– Det innebar att de hade ett underlag att jobba vidare med. Universitetet i Nottingham hade till exempel siffror på hur det såg ut på olika positioner utifrån etnisk tillhörighet. 

Text: Jenny Loftrup

Foto: Privat