Forskning, Naturvetenskap

Afrika: Kompletterande samarbete inom kemisk fysik

Lunds universitet är starkt publiceringsmässigt. Och på Stellenbosch universitet har de riktigt bra utrustning. Doktorand Ahmed Fawzy tillhör en forskargrupp inom kemisk fysik som samarbetar med Syd­afrika för att hitta effektiva katalysatorer i kemiska processer.

Afrika Ahmed Fawzy

Ahmed Fawzy är doktorand i Lund men använder utrustning på Stellenbosch universitet för sin forskning i kemisk fysik. Foto: Anna Johansson

– Blir resultaten goda är planen att vi ska sampublicera, säger Ahmed Fawzy som tillbringar sin andra omgång på Stellenbosch universitet med sina sydafrikanska kollegor.

Han visar runt inne på kemilabbet där instrumentet, en så kallad gaskromatograf finns. Den används för just den typ av forskning som Ahmed gör där man är på jakt efter ämnen som passar särskilt bra som katalysatorer. Forskarna kan injicera sina prover och få olika kemiska föreningar separerade och analyserade. Stellenboschs forskargrupp är experter på de specifika reaktioner som Ahmed Fawzy studerar, men gruppen är också stark på de analysinstrument som används.

– Gruppen här är väldigt bra och jag får mycket hjälp, säger Ahmed Fawzy.

Inne på labbet framför en dator sitter Ahmeds kollega Andrew Swarts som haft ett Eurosastipendium under tio månader. Den tiden tillbringade han som doktorand i professor Ebbe Nordlanders forskargrupp i Lund.

– Det var en excellent grupp med utmärkt handledning och goda diskussioner. Jag utvecklades mycket under min tid i Lund, säger Andrew Swarts.

– Men det var långt hemifrån och jag saknade min familj, tillägger han.

Ahmed Fawzy är inne på samma linje. Även om forskningsutbytet är fruktbart och gaskromatografen viktig för hans forskning så är Sydafrika långt hemifrån.

– Men nu har vi fått finansiering för ett eget instrument hemma i Lund så det känns bra, säger han.

Utbyten mellan forskargrupper inom kemisektorerna i Lund och Sydafrika har pågått länge. Ebbe Nordlander, professor i oorganisk kemi och Ahmeds handledare, åker årligen till Sydafrika. Sedan 90-talet har han sett samarbetena växa. Numera är utbytena och sampubliceringarna en helt naturlig och integrerad del av arbetet och han räknar med att minst ett dussintal doktorander från Sydafrika har varit i Lund sedan det första utbytet 1997.

– Det som började med ett slumpartat möte med en sydafrikansk professor har vuxit till ett oerhört givande samarbete som lett till många publikationer och unika kunskaper, säger han.

Anna Johansson

 

Forskning LU och Afrika

Under perioden 2002–2011 har antalet sampublikationer mellan Lunds universitet och afrikanska universitet ökat. Absolut flest sampublikationer har LU med Sydafrika (168 av 541) följt av Egypten (52) och Guinea Bissau (49). Botswana finns på plats 13 med 12 sampublikationer. (Källor: LUP och Web of Science). Sydafrika är också det land i Afrika som förekommer i flest artiklar från LU. Flest sampublicerade artiklar med Sydafrika har producerats vid N-fak, LTH och M-fak medan artiklar där Sydafrika nämns i titel, abstract eller sökord har publicerats vid N-fak, HT, M-fak och S-fak)

EUROSA Europe–South Africa Partnership for Human Development (EUROSA) är ett stipendieprogram som finansieras av EU-kommissionen. Det syftar till att öka rörligheten mellan sydafrikanska och europeiska studenter, forskare, lärare och administratörer.

 Läs fler artiklar om Lunds universitet och Afrika

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *