Event, Forskning, Samverkan

”Almedalen betalar sig”

I år var det sjunde gången Lunds universitet var med i Almedalen. Med ett fullspäckat program och 80 personer var engagemanget rekordstort och enligt deltagarna smakar det mer än vad det kostar.

AD3

Från Centrum för Mellanösternstudier var bland andra Helen Avery, Dan-Anders Andersson och Leif Stenberg på plats.

– Här i Almedalen knyter man an till andra aktörer än de akademiska och det ger uppdrag som genererar mer pengar än det kostar att vara här.

Det säger Leif Stenberg, nära nog veteran när det gäller Lunds universitets närvaro under den gotländska politikerveckan. Hans Centrum för Mellanösternstudier, CMES, har varit med sex av sju år och det är mer än fullt på centrets seminarier.

AD1

Många kom till minglet som LU satsade på för första gången i år.

I år satsade Lunds universitet på ett eget mingel för alla sina deltagare och särskilt inbjudna gäster. Det bjöds på lundaknakar och minglet lockade 180 personer. Leif Stenberg berättar hur ett nytt samarbete mellan CMES och Utrikespolitiska institutet börjar ta form.

– Och det kan man tacka vår närvaro här i Almedalen för, säger han.

Någon som också knutit värdefulla kontakter är Tareq Emtairah vid Internationella Miljöinstitutet. Han sprider information om sitt projekt om visionära verkstäder där exilforskare tillsammans med forskare från Lund ska skissa på en hållbar framtid.

– Jag har träffat ingenjörer från Örebro som blev väldigt intresserade och en kommun här på Gotland ville göra exakt samma sak, säger han och berättar också att det är första gången han är i Almedalen.

– Fascinerande! Det är som en stor marknad – en marknad för demokrati!

Lunds stora forskningsanläggningar var också representerade på minglet i form av MAX IVs avdelningschef Tutti Falk Johansson och ESS strategiska rådgivare, tidigare ordförande i Region Skåne, Pia Kinhult. De kom tillsammans och gladde sig över att kännedomen om dessa anläggningar nu är väl spridd.

– Statsministern tog minsann upp MAX IV i sitt stora tal, konstaterar Tutti Falk Johansson belåtet.

AD4

Torbjörn von Schantz och Eva Wiberg i minglet.

LU:s bägge rektorer Torbjörn von Schantz och Eva Wiberg minglade tillsammans med bland andra LU:s tidigare prorektor Eva Åkesson, numera rektor för Uppsala universitet och före detta förvaltningschef Marianne Granfelt, numera generalsekreterare för SUHF.

Bland det bästa med årets Almedalsdagar tycker Eva Wiberg är insikten om att regeringen nu förstår vikten av internationalisering, att lättnader måste till när det gäller hanteringen av exempelvis visum.

– Vi är flera lärosäten som jobbar tillsammans med rekryteringsfrågan och regeringen lyssnar, säger hon och gläds över den entusiasm och idealism som finns bland dem hon mött i Almedalen.

Eva Wibergs kollega i Utbildningsnämnden, Bo-Anders Jönsson, kommer till minglet från ett SUHF-seminarium om nyanlända akademiker.

– Vi har ett försprång med vår kunskapsplattform när det gäller civilingenjörerna, konstaterar han. Vi var tidiga i valideringsfasen.

Bo-Anders Jönsson säger också att han tycker att Almedalen är en mycket bra mötesplats och forum för akademiker att föra fram sina synpunkter till de styrande.

– Vi ska opinionsbilda på det vi kan, fastslår han.

Medicinska fakultetens dekanus Gunilla Westerhäll-Thorsson uppskattar också möjligheten att påverka.

– Beslutsfattarna lyfts ut från sin vanliga miljö och man kan haffa en politiker på gatan. Dessutom är det värdefullt att vi får ut vår forskning till så många genom våra seminarier.

 Text och foto: Maria Lindh

FAKTA om LUs närvaro i Almedalen

LU var med första gången 2009, då i blygsam skala utan egna aktiviteter. 2012 började LU arrangera Science slam med bara lundaforskare. I år var det tredje gången som man gjorde det tillsammans med Malmö högskola.

Från och med 2015 utökades deltagandet till två hela dagar och i år genomfördes sammanlagt 16 event plus minglet.

Åsa Grunning på Sektionen Forskning Samverkan Innovation, FSI, samordnar de centrala seminarierna och eventen. Hon konstaterar att intresset ökar och att seminarierna blir allt fler för varje år.

– I år blev det väldigt bra – vi fyllde bägge dagarna och behövde samtidigt inte säga nej till någon.

FAKTA om ekonomin

Den centrala budgeten i år låg på 420.000 kronor och till detta kommer vad institutioner och fakulteter själva lägger ut för resor, boende och annat. Åsa Grunning uppskattar den totala kostnaden till cirka 800.000 vilket gör att Lunds universitet kommer tvåa på listan i hur mycket lärosätena lägger på Almedalen. Stockholms universitet toppar med en miljon kronor, Uppsala kommer trea med en halv miljon och Göteborg därefter med drygt 400.000 kronor.