Forskning, Medicin, Samverkan

Ambassadör imponerad av lettiskt LU-samarbete

En app för äldre med syftet att bedöma hur bostaden passar för individens funktionella förutsättningar, är exempel på ett svenskt-lettiskt samarbete som nyligen avslutats i Lund. Lettlands ambassadör Gints Jergermanis var med vid presentationen av appen på institutionen för hälsovetenskaper i Lund.

Susanne Iwarsson o Gints Jegermanis

Professor Susanne Iwarsson, föreståndare för CASE tillsammans med Gints Jegermanis, Lettlands ambassadör.

– Jag antar att de flesta hindren i Lettland finns på väg ut och in från bostaden, sa han vid besöket på Centre for Ageing and Supportive Environments, CASE, där appen har utvecklats.

EU-projektet INNOVAGE inom vilket appen har tagits fram omfattar förutom Riga Stradins University även universitet i Italien och Tyskland och appen finns nu i fyra språkversioner.

Ambassadören som var på rundresa i Sverige ville se vad som pågår vid Lunds universitet och få igång mer interaktion mellan olika institutioner och företag för att hitta fler möjliga samverkansprojekt mellan Sverige och Lettland.

– Förhoppningsvis kan jag vara den som förmedlar dessa kontakter, sa Gints Jegermanis som var imponerad av det forskningssamarbete som pågått i nära två decennier mellan CASE och universitetet i Riga.

Redan 1995 deltog professor Susanne Iwarsson, föreståndare för CASE, som lärare i ett projekt finansierat av SIDA:s Östeuropakommission inriktat mot att etablera utbildningar av arbetsterapeuter och sjukgymnaster i Lettland, något som då saknades helt.

Samarbetet har fortsatt och efterhand även omfattat forskning. 2001 började ett EU-projekt kallat ENABLE-AGE (som LUM skrev om i september 2013) med Susanne Iwarsson som koordinator.

– Det var första gången som ett forskningsprojekt i Lettland undersökte äldre människors vardag i hemmet. Det väckte stor uppmärksamhet i media och hälsoministern kom på besök, minns Susanne Iwarsson.

Det projektet har hittills resulterat i drygt 50 vetenskapliga originalartiklar och totalt nio doktorsavhandlingar från de medverkande universiteten – de flesta avhandlingarna och artiklarna från Lund.

Text & foto: Erik Skogh