Forskning, Medicin

Antihistamin verkar minska dödligheten vid bröstcancer

Skulle allergimedlet antihistamin kunna användas inte bara för att lindra allergier, utan också för att behandla cancer? Nya fynd tyder på det.
– Om resultatet håller också i vidare studier, så är detta det viktigaste resultat jag fått fram i hela mitt forskarliv, säger cancerforskaren och läkaren Håkan Olsson.

Hakan OlssonHåkan Olsson presenterade sina nya rön vid den internationella cancerkongress som anordnas av ASCO, American Society of Clinical Oncology.

Han och hans medarbetare har samkört en rad olika register. De har studerat alla de nära 55.500 patienter med bröstcancer som fått sin diagnos under åren 2000–2008 i Sverige, och sett om patienternas överlevnad påverkats av läkemedel som inte hade med cancersjukdomen att göra.

Bakgrunden är att immunterapi idag är en användbar behandling av cancer. Nya läkemedel som påverkar immunförsvaret och dess signalsystem, bl.a. signalämnena interleukiner och cytokiner, har visat sig effektiva i många fall.

– Men det finns ju många andra läkemedel som påverkar immunförsvaret utan att vara avsedda just för cancer. Kunde de ha en effekt även mot cancer? Det var den fråga vi ville ha svar på, säger Håkan Olsson.

Forskarna tittade på en rad läkemedel mot autoimmuna sjukdomar samt immunrelaterade sjukdomar som allergier. De nyare antihistaminerna, som används mot allergier, utmärkte sig starkt i undersökningen: bröstcancerpatienter som använt antihistaminer hade en bättre överlevnad än patienter som inte gjort det. Kopplingen fanns där oavsett patienternas ålder, allergiform, tumörstadium och om tumören varit östrogenberoende eller inte.

– Effekten av antihistamin är nästan lika stark som effekten av cellgifter! Och då ska man tänka på att antihistaminerna är läkemedel som prövats under lång tid och inte har några biverkningar. Om jag varit bröstcancerpatient är det ingen tvekan om att jag velat ha en sådan behandling, menar Håkan Olsson.

Resultaten ska nu följas upp på olika sätt, så att man kan se om de verkligen är så revolutionerande som det verkar. Registerstudien ska byggas ut så att den går ända fram till 2013–2014 och omfattar hela 100.000 bröstcancerpatienter. Håkan Olsson hoppas också kunna göra ett försök där slumpvis utvalda patienter behandlas med antihistaminer, medan en kontrollgrupp av jämförbara patienter inte får denna behandling. En sådan studie kan, beroende på ambitionsnivå, omfatta mellan 800 och 2.500 patienter och kosta uppåt 30 miljoner kronor.

För att kunna driva forskningen vidare har lundagruppen sökt patent på användningen av antihistaminer för behandling av cancer. Läkemedelsföretagens patent gäller bara medlens användning mot allergier, och har dessutom ibland löpt ut.

– Vi är inte ute efter att tjäna pengar. Men om någon annan söker patent på antihistaminer mot cancer riskerar vi att få betala dyra pengar för att studera medlens effekt, och det skulle bromsa forskningen, förklarar Håkan Olsson.

Ingela Björck

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *