Samverkan, Tvärvetenskap

Äntligen vinst för LU Holding

Det ser ut att lossna för LU Holding, Lunds universitets egen såddfinansiär som bildades i mitten av 90-talet med uppdrag att ge en första grundplåt till forskning med kommersiell potential. Idag finns 50 forskningsbolag i portföljen och det rörliga investeringskapitalet har vuxit till 50 miljoner. Förhoppningen är att man nu passerat sin egen ”valley of death”

– Om man inte patenterar eller kommersialiserar riskerar värdefulla forskningsresultat att inte komma mänskligheten till nytta, säger Christine Widstrand, vice VD för LU Holding.

Inom akademin möts Christine Widstrand, vice VD för LU Holding, ibland med skepsis. Inte minst från verksamheter som befinner sig långt från innovationssfären och som sällan blir föremål för LU Innovations investeringar. ”Inte ska man väl tjäna pengar på forskning”, får hon ibland höra.

– Men det är precis tvärtom. Om man inte patenterar eller kommersialiserar riskerar värdefulla forskningsresultat att inte komma mänskligheten till nytta! Vi vill också bidra till tillväxt. Annars skapas den någon annanstans. Framgångsrika kunskapsföretag är ju en av hörnpelarna i vårt välfärdssamhälle. Detta är min bergfasta övertygelse och dessutom hela poängen med att vi finns till, säger hon.

Idag ryms 50 forskningsbolag i LU Holdings portfölj. Tillgången till likvida medel har vuxit till 50 miljoner tack vare att flera framgångsrika investeringar betalat av sig.

Men resan har varit lång och krokig, berättar Christine Widstrand.

– Detta tar tid, det är så det är. Vårt uppdrag är att gå in i ett mycket tidigt skede och då är riskerna stora, konstaterar hon.

En tumregel riskkapitalister emellan är att tio procent av innehavet ger tio gånger pengarna eller mer. Så om 90 procent bommar eller blir ett nollsummespel är det inte så konstigt att ett riskkapitalbolag behöver en hyfsat stor och bred portfölj för att gå runt.

Även om LU Holding är hela universitetets är det ingen hemlighet att de flesta bolag har sina rötter i LTH och Medicinska fakulteten. Detta är ingen slump, enligt Christine Widstrand.

– Marknadspotential handlar inte bara om att ha en ”bra idé”. Minst lika viktigt är att idén är skalbar och det är här de torrare fakulteterna ofta stupar. Det går exempelvis inte att skala konsultverksamheter på samma sätt. Blir det fler uppdrag måste man anställa mer personal…

I hennes och kollegornas uppdrag ingår inte bara att identifiera lämpliga investeringsobjekt utan också rådgivning kring sådant som hör företagsbildande till, inte minst patentansökningar. För den som först publicerat sig och sedan ser en marknadspotential är loppet kört. Denna tågordning känner numera flertalet till, tror Christine Widstrand, men nämner ett annat vanligt misstag:

– Även den som sökt patent kan hamna i knipa. Efter 30 månader går nämligen patentet in i en internationell fas, vilket kan kosta upp till en halv miljon kronor. Kan man inte punga ut med det beloppet brinner patentet inne eller blir begränsat till en eller endast några få marknader. Därför måste det finnas tempo från start och där kan vi hjälpa till.

Viktigt är exempelvis att bygga bra team till styrelse och operativ ledning. Hitta finansiering likaså. Christine Widstrand och hennes kollegor lägger därför mycket tid på att få dessa pusselbitar på plats.

Text: Kristina Lindgärde

Foto: Kennet Ruona

Färska framgångsrika försäljningar 

En av LU Holdings bästa affärer någonsin skedde i februari då hårdvaru-jätten ARM köpte Mistbase.  Andra lyckosamma försäljningar på senare tid är Enza Biotech som LU Holding har ägarandelar i via Intenz Biosciences. LU Holding har även sålt aktier i portföljbolag noterade på Aktietorget och First North, däribland NeuroVive Pharmaceutical, SensoDetect, BioInvent, Exini Diagnostics, WntResearch, InXL Innovation, A1M Pharma, Idogen, OptiFreeze, BiBBInstruments och SenzaGen.