Priser/utmärkelser

Årets geolog och dubbelprisad fysiker

Priser och stipendium faller som årets första höstregn över Lunds universitets forskare.

ÅRETS GEOLOG. Daniel Conley, professor vid Geologiska institutionen, har utsetts till Årets geolog 2014 av Geosektionen inom Naturvetarna. Priset på 25.000 kronor får han för sitt hängivna arbete med att förhindra övergödning av sjöar och kustnära marina ekosystem, däribland Östersjön, samt för sin medverkan till utveckling av strategier för att skydda den marina miljön.

STIPENDIUM. I sin uppsats ”Stjärnfamiljer och kärnfamiljer – En kritisk studie kring flersamt föräldraskap i svensk familjerätt” lyfter lundastudenten Maria Linnér fram komplexiteten som uppstår vid familjetvister i familjer med en annan struktur än den normativa kärnfamiljen. Tack vare sin examensuppsats erhåller nu Maria Linnér det prestigefyllda Familjens jurist-stipendiet på 10.000 kronor.

DUBBELPRISAD. Carsten Peterson, professor i beräkningsbiologi vid Institutionen för astronomi och teoretisk fysik, har av Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala tilldelats 2014 års pris för framstående tvärvetenskapligt arbete. Carsten Peterson har dessutom erhållit ett samverkanskontrakt tillsammans med Ellen Rothenberg (Caltech) från NIH (National Institute of Health, USA). Projektet avser att såväl experimentellt som teoretiskt undersöka stamcellsprocesser relaterade till skapande av T-celler.

PIONJÄRPRIS. Lo Gorton, professor vid Kemiska institutionen, har av The International Society of Electrochemistry tilldelats priset ”The Katsumi Niki Prize for Bioelectrochemistry”. Priset får han för sitt pionjärarbete inom bioelektrokemi vad gäller elektrokatalys av NADH.

INVALD. Professor emeritus Gustaf Olsson har valts in som ”Distinguished Fellow” i IWA, International Water Association, med motiveringen ”in recognition of extraordinary achievements in the profession and commitment to contribute to the on-going work of the Association”. Gruppen på totalt tjugo personer har valts ut bland ca 10.000 medlemmar från 130 länder.

PRIS. Svenska Akademien har beslutat att tilldela Lars Rydbeck, som verkat många år som docent vid CTR, Johan Lundblads pris 2014. Priset, som instiftades 2013, avser att belöna ett förtjänstfullt och av god stilkonst präglat arbete inom äldre historia eller klassisk filologi. Johan Lundblad (1753–1820) var klassisk filolog, präst och professor i romersk vältalighet och poesi i Lund. 1789 instiftades priset. Dagens pris-belopp är på 80.000 kronor.

RESESTIPENDIER. 18 yngre LU-forskare har fått sammanlagt drygt 250.000 kronor i rese-stipendier för att kunna besöka olika vetenskapliga möten. Merparten av resorna går till USA, men några stipendiater ska också åka till bl.a. Grekland, Brasilien, Kina och Nya Zeeland.

UPPFINNARPRIS. Årets vinnare av Sveriges största uppfinnarpris, SKAPA Utvecklingsstipendium på 500.000 kronor, är LTH-alumnen Mehrdad Mahdjoubi. Han får priset för sin återcirkulerande dusch, vilken han första gången presenterade som ett examensarbete på Industridesignutbildningen på LTH. Tekniken innebär att duschvattnet från golvbrunnen samlas upp, analyseras och renas med partikelfilter, för att sedan direkt åter pumpas till duschhuvudet. På så sätt kan energiåtgången vid en dusch minska med 80 procent och vattenförbrukningen med 90 procent.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *