Priser/utmärkelser

Årets hedersdoktorer är utsedda

Nu har de flesta fakulteter utsett årets hedersdoktorer. Dessa installeras vid doktorspromotionen som äger rum den 27 maj i Lunds domkyrka.

KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN

Nina Stemme är en av vår tids främsta sångerskor. Hennes internationella karriär har inneburit uppmärksammade framträdanden på de mest prestigefyllda internationella operascenerna. Hon fick Lunds studentsångförenings solistpris 2015. Dessutom hade hon en av huvudrollerna i Hans Gefors nyskrivna opera ”Notorious” som hösten 2015 uruppfördes på Göteborgsoperan.

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 

Gerd Grubb är en framstående matematiker och professor vid Köpenhamns universitet som har betytt mycket för grundforskningen kring differentialekvationer och deras tillämpningar. Hon var bland annat en av initiativtagarna till de så kallade Öresundsseminarier i matematik.

Nils Forshed blir hedersdoktor för sitt arbete med att tydliggöra och föra ut forskning inom biologi och geologi. Han är natur-illustratör med en bakgrund som jägmästare, och har haft ett nära samarbete med forskare vid Lunds universitet sedan 1980-talet.

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, LTH

Keith Trigwell är professor vid University of Sydney och ägnar sig åt högskolepedagogisk forskning. Keith Trigwells forskning och ledande roll inom högskolepedagogisk utveckling har haft stor inverkan på LTH:s pedagogiska utvecklingsarbete.

Heike Riel leder en mycket framgångsrik forskningsmiljö vid IBM:s forskningslaboratorium i Zürich, Schweiz. Heike Riel har samarbetat med LTH-forskare i det EU-finansierade forskningsprojektet Nanowire-Based One-Dimensional Electronics (NODE) som startade 2005.

Takehiko Kitamori, professor vid institutionen för tillämpad kemi, University of Tokyo, är en ledande forskare inom lab-on-a-chip-teknologi och mikrofluidik och är den som på senare år kanske starkast utvecklat forskningen mot förståelse för fluidik och kemi i sann nanoskala. Takehiko Kitamori har drivit gemensamma forskningsprojekt och skapat samarbetsavtalet med studentutbyte mellan University of Tokyo och LTH.

TEOLOGISKA FAKULTETEN 

Marilynne Robinson tillhör de mer erkända författarna inom dagens engelskspråkiga litteratur. Hon får utmärkelsen som ett uttryck för fakultetens djupa uppskattning både av hennes kritiska röst i samtiden och av hennes enastående litterära konstnärskap.

Joel Robbins, professor i socialantropologi vid universitetet i Cambridge, är banbrytande om karismatisk kristendom. Att han får utmärkelsen är ett tecken på fakultetens uppskattning av samarbetet mellan honom och den teologiska och religionsvetenskapliga forskningen i Lund.

HUMANISTISKA FAKULTETEN 

Michael Dobson är professor i Shakespearestudier och föreståndare för The Shakespeare Institute i Stratford-upon-Avon sedan 2011. För engelskämnet i Lund har Michael Dobson under en följd av år varit en stor tillgång på flera sätt.

Jens Vellev är universitetslektor i medeltids- och renässansarkeologi vid Aarhus Universitet. Han är en av Europas ledande forskare och förmedlare inom fältet medeltidsarkeologi/historisk arkeologi, och hela hans verk har präglats av ett unikt entreprenörskap av stor betydelse för forskare i Lund och på andra platser.

JURIDISKA FAKULTETEN

Kirsten Sandberg är professor i offentlig rätt vid universitetet i Oslo. Hon är en ledande gestalt inom barnrätten i Norge och har bidragit till att denna del av rättsvetenskapen utvecklats också i övriga nordiska länder. Kirsten Sandberg har även bedrivit omfattande forskning i kvinnorätt och socialrätt. Hennes vetenskapliga arbete har spelat en stor roll för Juridiska fakultetens forskare som bedriver forskning inom barnrätten.

Catherine Barnard är Professor of EU Law and Employment Law vid Cambridge University samt Fellow och Senior Tutor vid Trinity College. Barnard är en av Europas allra främsta experter inom det EU-rättsliga och arbetsrättsliga området, och har samverkat nära med forskare på Juridiska fakulteten i Lund, bland annat inom det s.k Normaprogrammet och the EU Law Group.

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Jeff Hearn är sociolog med genusperspektiv. Han är känd för sina studier om män och maskulinitet. Hans forskning om mäns våld mot kvinnor och barn har bidragit till nyanserade insikter om patriarkat, maktrelationer och ojämlikhet. Hans långa produktiva akademiska karriär började i Storbritannien men han har i många år haft anställning i Sverige.

Geografen Michael Halls arbete spänner över alla typer av mänsklig mobilitet, från turism till migration där han samtidigt lyckas förena två så skilda perspektiv som marknadsföring och ekologiskt hållbarhet. Han är verksam vid University of Canterbury på Nya Zealand och har under många år gett ett ovärderligt stöd till Institutionen för Service Management i Helsingborg.

EKONOMIHÖGSKOLAN, EHL

PETER NILSSON, koncernchef för Trelleborg AB, är en av det skånska näringslivets ledande profiler och har starka kopplingar till EHL. Han har varit gästföreläsare och engagerad i Learning Partnerships, Ekonomihögskolans skräddarsydda arrangemang för industridoktorander. Han är även medlem i EHL:s rådgivande kommitté.

EVA LILJEBLOM, professor vid Hanken School of Economics (Svenska handelshögskolan, Helsingfors) är en av pionjärerna i den nordiska gemenskapen av finansiella ekonomer. Hon har publicerat många artiklar som täcker alla områden av finans. Hon har också varit opponent på flera doktorsavhandlingar vid EHL, sakkunnig i tjänsteärenden i nationalekonomi, aktiv deltagare på workshops  i finansiell ekonomi och ledamot i rådgivande kommittén för Knut Wicksells centrum för finansvetenskap. Hon var under 2008 ordförande i RQ-08-panelen för utvärdering av forskningen vid Ekonomihögskolan.

FOTNOT. Medicinska fakulteten utser sina hedersdoktorer senare i februari.