Artikelarkiv

Administration, Forskning

Forskningsfusk: Mindre fokus på syndabockar – hela forskningsmiljöer granskas

Vid bedömning av vetenskaplig oredlighet ska mer fokus sättas på den institutionella miljön och mindre på den enskilda forskaren. Likaså ska visselblåsarnas skydd förstärkas.
Det är några nyheter i EU:s reviderade kodex för forskningens integritet som har tagits fram under ledning av LU-professorn Göran Hermerén. EU-kommissionen lanserar den nu som ett riktmärke för dem som söker anslag från Horizon 2020.

Forskning, Humaniora, Juridik, Samhällsvetenskap

Crafoordska förstärker inom ”torra” ämnen

En professur i fonetik, en ny forskningsmiljö inom juridik och en förstärkning av psykoterapin inom psykolog­­programmet. Det är resultatet av 20 miljoner kronor i extra bidrag utöver Crafoordska stiftelsens ordinarie anslagsutdelning.
– Det känns särskilt roligt att få ge till just dessa fakulteter som inte brukar ta emot så mycket av oss, säger stiftelsens ordförande Ebba Fischer.

Forskning, Humaniora

Bergman-jubileum samlar forskareliten

I år är det 100 år sedan Ingmar Bergman föddes. Firandet av den svenske regissören, dramatikern och författaren är omfattande och pågår hela året – från retrospektiv och bokutgivningar till dokumentärer och utställningar. På Språk-och litteraturcentrum hålls en stor Bergman-konferens i juni.

Administration

Rutiner för framtida val av prorektor ses över

Analysgruppen som ska se över rutinerna vid rekrytering av prorektorer i framtiden, är utsedd. Deras rapport ska vara klar i juni, och Mats Benner i universitetskollegiet ser framtiden an med tillförsikt.
– Vi vill få till ett bra samspel med styrelsen, och analysgruppen kommer säkert att lägga grunden för det, säger han

Allmänt

Treårigt forskningsprojekt belyser sexuella trakasserier

Anette Agardh, professor i global hälsa, har fått uppdraget att leda projektet Tell­us som ska ta fram ett kunskaps­underlag och en plan för hur arbetet mot sexuella trakasserier vid universitetet kan stärkas. Hon menar att sexuella trakasserier är en komplex fråga.
– Många aspekter kan relateras till förekomsten av sexuella trakasserier, säger hon och hänvisar bland annat till de formella strukturerna inom akademin.

Event, Tvärvetenskap

Forskare inspireras av konsten

LUCSUS och Skissernas Museum ­bjuder in till evenemanget Arts Meet Science under Hållbarhetsveckan. Genom workshops, kreativt skapande, konstnärliga framföranden och debatt vill de utforska, om, och i så fall hur, konst och vetenskap kan samverka för att skapa ett mer hållbart samhälle.